zárt

Testületi ülés Nagylakon
Hétfőn délelőtt 10-kor kezdődik a nagylaki képviselő-testület szeptemberi soros ülése a községházán. A két ülés közti legfontosabb eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatót követően tájékoztató hangzik el az egészségügyi ellátás, illetve a védőnői ellátás helyzetéről. A testület várhatóan kinyilvánítja a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2020-as fordulójához való csatlakozási szándékát. A képviselők elbírálják a Nagylak 402./A/10. hrsz.-ú beépített terület megnevezésű ingatlanban található egyetlen  önkormányzati lakás hasznosítására kiírt pályázatot és újbóli pályázat…