Október 29-ig lehet igényelni a szociális tűzifát, a lelei önkormányzatnál.

Az idén is biztosít szociális tűzifát a maroslelei önkormányzat, de csak azoknak, akik azt legkésőbb október 29-ig igénylik is az önkormányzatnál.

Ennek azokban perszer feltételei vannak.

Az igénylő háztartásában élők egy főre eső jövedelme nem haladhatja meg a 85 ezer 500 forintot, azaz az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát,

egyedülállóknál annak ötszörösét, azaz a 142 ezer 500 forintot.

A helyi rendelet szerint a kérelmek elbírálásánál előnyben részesítik az aktív korúak ellátásában, az idős korúak járadékában (ami nem azonos a nyugdíjszerű ellátásokkal és a kormányhivatal állapította meg), és azokat, akik lakásfenntartási támogatást kapnak.

És előnyben kell részesíteni azokat a családokat, melyekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek(ek)et nevelnek.

A kérelmezők egyszeri segítségként 700 köbméter szociális tűzifát kapnak, egy családból azonban csak egy személy adhat be kérelmet a községházára.

A kérelmezőknek a kérelem beadásakor nyilatkozniuk kell a saját, illetve a vele egy háztartásban élők, azaz ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól is…

A kérelemhez szükséges formanyomtatványt a maroslelei községházán kell elkérni.

Maroslele egyébként ebben az esztendőben összesen 100 erdei köbméter kemény lombos szociális tűzifát nyert el a Belügyminisztériumhoz beadott pályázatával, miután összesen 1 millió 905 ezer forint vissza nem térítendő támogatást kapott. 2019-ben 51, 2020-ban 72 erdei köbméter keményfát osztottak szét…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest