A jó hírről Szekeres Ferenc polgármester tájékoztatta a képviselőket a szeptemberi soros testületi ülésen.

A Dózsa György Általános Iskola 2020/2021-es tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót fogadta el először az apátfalvi képviselő-testület.

A Simon Hajnalka Ágnes Intézményvezető által összeállított anyagból kiderült, hogy az előző tanév végén összesen 165 tanuló járt az intézménybe, s őket 19 pedagógus tanította. A tanulmányi adatok táblázatban:

Forrás: Apátfalvi önkormányzat/Dózsa György iskola

Az intézményvezetői beszámoló egyik legfontosabb megállapítása szerint, bár a 2020/2021-es tanévben is hosszú ideig volt a felső tagozatban online oktatás. – Pedagógusaink törekedtek arra, hogy közel 100%-ban, személyesen tartsák meg a tanórákat, segítve ezzel a tanulók munkáját. A lemorzsolódás csökkentése érdekében fokozottan támogattuk a tanulókat. Azok, akik nem tudtak részt venni az órákon, nekik papír alapon küldtük ki tananyagot, de módot találtunk arra, hogy segítsük a munkájukat. Rendszeresek voltak a korrepetáló órák is, segítve ezzel a lemaradó diákok haladását. Differenciálás különböző módjait és egyéni tanulási utakat dolgoztuk ki a tanév folyamán. A szülők óriási segítséget nyújtottak a tanítóknak és a gyerekeknek is, amiért nagy köszönet jár nekik – írta Simon Hajnalka Ágnes.

Egyhangúan elfogadta a testület az Apátfalvi Bíbic Óvoda és Bölcsőde 2020/2021-es nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót is.

A Luczó Anikó intézményvezető által összeállított anyagban szerepelt, hogy a 2020-2021. nevelési évben a három óvodai épületben összesen 5 óvodai csoport működött. A Rákóczi utcai telephelyen működik a mini bölcsődei csoport 7 gyermekkel. A csoportok létszáma átlag 22 fő volt, 100 %-os kihasználtság mellett.

A családok mindegyike az egész napos óvodai ellátást vette igénybe. Több olyan kisgyermek van, aki 10 órát tölt rendszeresen az óvodában, többségük 8-9 órát. Az óvodában összesen 29-en dolgoznak. Munkájukat határozatban köszönte meg a képviselő-testület, mely elfogadta az óvoda idei nevelési tervét is.

A képviselők jóváhagyta a Bíráló Bizottság döntését és elfogadták, hogy a szegedi a Maróthy & Perényi Ügyvédi Iroda biztosítsa a közbeszerzési szakértői feladatokat, 2 millió 921 ezer forintért. Az összeg kifizetése az önkormányzat a pályázati költségvetésből az „Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek” kormányzati funkció terhére történik.

Az apátfalvi önkormányzat a TOP-2.1.3-16-CS1-2021-00016 kódszámú „Belterületi csapadék és belvízelvezetés Apátfalva II” című pályázat kapcsán korábban közbeszerzési szakértő beszerzését célozta meg. A 3 ajánlattevő közül a legkedvezőbb ajánlatot a Maróthy & Perényi Ügyvédi Iroda tette.

Az önkormányzata a „Kommunális eszköz beszerzése-2021” című projekt keretében új kisteherautót kívánt vásárolni, a bíráló bizottság három ajánlatot kapott, a testület a javaslatával egyet érte,a szegedi Molnár Autóház ajánlatát fogadta el, ugyanis az adta a legkedvezőbben. Az így 9 millió 368 ezer 790 forintért megvásárolandó Renault Master kistehergépkocsival alapvető közfeladatokat látnak majd el.

Szekeres Ferenc arról is tájékoztatta a képviselőket, hogy a szociális tűzifa pályázaton 325 erdei köbméter fát nyert az önkormányzat, 6 millió 191 ezer forint értékben. 10 erdei köbméterrel többet, mint az előző esztendőben.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest