A félmillió forintos egyszeri juttatást az kaphatja meg, akik nyilatkozik arról, hogy az ellátása összegének csökkenésével összefüggésben ezen túlmenően további igénye nincs.

Aki nem mond le jogairól, az nem élhet ezzel a kompenzációval. Számára azt ajánlják, hogy kérelmezze a rehabilitációs hatóság állapotvizsgálatát. Az állapotvizsgálat célja annak meghatározása, hogy a rokkantsági ellátást megalapozó első komplex felülvizsgálat időpontjában a 2012. január 1-jét közvetlenül megelőző fizikai állapothoz képest tényleges javulás következett-e be.

A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága 2021. december 31-ig tájékoztatja az érintetteteket tértivevényes levélben. Aki jogosult, de valamilyen okból 2021. december 31-ig nem kap értesítést, közvetlenül fordulhat a lakóhelye szerint illetékes rehabilitációs hatósághoz. Annak kellene levelet kapnia, aki a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát követően rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, de az alacsonyabb összegű volt, mint az addig folyósított ellátás.

A Kincstár figyelmeztetése szerint azonban a rendelkezés nem vonatkozik arra, aki december 31-én rehabilitációs járadékban részesült, vagy január 1-jétől életkora miatt öregségi nyugdíjként kapta tovább a korábbi ellátását, vagy december 31-ét követően vált megváltozott munkaképességűvé. Az sem kap pénzt, aki a 2011. december 31-ét követő első komplex felülvizsgálatát követően rehabilitációs ellátásra vált jogosulttá.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest