Annyira belejött a polgármester a diktatórikus vezetésbe, hogy még akkor is egyedül hozott döntést, amikor már a képviselő testület jóváhagyása kellett volna hozzá.

Július 17.-én, a városnapok alkalmával két díszpolgári címet osztottak ki Csanádpalotán. Molnár László posztumusz elismerése mellett Debreczeni István megjutalmazta egyik legnagyobb támogatóját és barátját Vetró Józsefet is.

A címek odaítéléséről a polgármester még június 15.-én hozott határozatot, egyszemélyben, a képviselő testület bármilyen formában való megkérdezése nélkül. A probléma azonban az, hogy éppen ettől a naptól kezdve a polgármesterek már nem hozhattak döntéseket egyedül (a koronavírus járvány miatt erre korábban volt lehetőségük – a szerk.), a kormány visszaadta az önkormányzatoknak a lehetőséget arra, hogy testületi üléseket tartsanak.

A díszpolgári címekről szóló döntést tehát már a képviselőkkel közösen, szavazással kellett volna meghozni, ahogyan ez minden rendes évben történik. A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

észlelve a jogsértést hivatalból vizsgálat alá vonta a polgármester által június 15.-én, egy személyben meghozott határozatokat

és négyet érvénytelennek is találtak, köztük a két díszpolgári cím adományozásáról szólót.

A kormányhivatal egyúttal törvényességi felhívással is élt az önkormányzat felé, amelyet legkésőbb augusztus közepén meg is kapott a polgármester. Ebben a határozatok érvénytelenségéről szóló tájékoztatás mellett az is szerepel, hogy a polgármesternek a törvényességi felhívásban foglaltakat legkésőbb szeptember 15.-ig a képviselő testület elé kell terjesztenie.

Az önkormányzat tehát legalább egy hónapja tud arról, hogy az idén Debreczeni István által kiosztott díszpolgári címek érvénytelenek, mert ennek a döntésnek a meghozására a polgármesternek már nem volt felhatalmazása. A képviselő testületet mégis csak a mai napra, szeptember 15.-ére, vagyis a kormányhivatal levelében meghatározott legutolsó időpontra hívták össze, ez azonban információink szerint nem lesz határozatképes.

Mindezzel a botránnyal Debreczeni István nem csak újra bebizonyította a teljes hivatala hozzá nem értését, hanem szégyent hozott Molnár László emlékére, és rendkívül kellemetlen helyzetbe hozta barátját is.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest