A belvárosi Szent István Király templom felszentelésének 250. évfordulójára emlékező eseménysorozat vette kezdetét augusztus 20-án. A búcsús szentmisét Balogh Ottó újmisés gyulai segédlelkész mutatta be.

1772-ben szentelték fel a belvárosi katolikus templomot Makón. Egyházközsége a 250. évfordulóról egy jubileumi eseménysorozattal emlékezik meg, amely most augusztus 20-án vette kezdetét. A felkészülés nyitányaként, Nagyboldogasszony napján, ősi hagyományok szerint a Szűzanya elé vitte kéréseit, felajánlásait a közösség 15 tagja. Az augusztus 20-ai búcsú ünnep előesti szentmiséjét Kondé Lajos püspöki helynök mutatta be. Ezen az alkalmon adták át hivatalosan a szent hely új padsorait, áldották meg főhajóját és a tabernákulumot, valamint első alkalommal itt imádkozták el a hívek azt a jubileumi imádságot, amely mostantól a 2022-es év végéig minden szentmisén elmondanak majd.

A templom védőszentje Szent István király, így az államalapítás napja egyben búcsúalkalom is Makón, amelyre ünnepi szentmisével emlékeztek. Az alkalom főcelebránsa Balogh Ottó gyulai segédlelkész volt, aki szentbeszédének középpontjába Szent István személyét és munkásságát állította. – Célja volt megtartani és közös nemzetté kovácsolni a népeket és maradandót alkotni a világban: úgy élni, alkotni, hogy azzal mások javát szolgálja – mondta az újmisés, majd felhívta fel a hívek figyelmét arra, hogy a keresztény élet a cselekvésről, a szeretetnek a megvalósításáról és továbbadásáról szól. – István király egész életét kősziklára építette, népe sorsát pedig mindig a szívén viselte. Működésében szükséges meglátni az alázatosságát és a tisztánlátását. Ha őt követjük, biztosan jó úton haladunk az Isten országa felé – méltatta a szent királyt Balogh Ottó.

Az ünnepi alkalom hagyományosan nagy körmenettel és szeretetvendégséggel zárult a Szent István téren.

Fotó: Majorosné Rácz Krisztina/Szabó Anita

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest