A 31 éves férfit folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fogházra ítélték.

A Debreceni Törvényszék a 31 éves, letartóztatásban lévő vádlottat tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére, védekezésre képtelen állapotát felhasználva, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt 8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.

Az irányadó ítéleti tényállás szerint a vádlott 2018. évtől élettársi kapcsolatban élt egy asszonnyal, akinek előző házasságból származó két kiskorú leányát egy Bihar megyei községben közösen nevelték. 2020. év kora őszén a vádlott a lakóépületben a család többi tagjának távollétében az 5 éves nevelt gyermekének ruhával fedett alsótestét fogdosta, majd nemi szervét mutatva arra hívta fel, hogy szexuális cselekményt végezzen vele. A kisleány ekkor kiszaladt az udvarra és sírva mondta el édesanyjának, hogy a vádlott mit tett vele. Az asszony nyomban kérdőre vonta, de élettársa tagadta a történteket.

A család kialakult szokásának megfelelően a vádlott egy külön heverőn aludt a sértettel. Néhány nappal később ismét szexuális támadást intézett ellene. Az anya eközben felkelt, és az illemhelyre indulva elhagyta a házat. A függöny nélküli ablakon bevilágító utcai lámpa fényénél azonban meglátta, hogy a vádlott mit művel a gyermekével. Mivel most személyesen is észlelte a fajtalankodását, abban a szilárd meggyőződésében, hogy kislánya korábban mégis igazat állított, már hajnalban feljelentést tett. Élettársa családjának befolyásától  tartva a hatóságok rövidesen a Családok Átmeneti Otthonában működő Titkos Menedékházban biztosítottak szállást, később pedig a gyámhatóság a gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezéséről határozott. A vádlott a szexuális cselekményével az alacsony értelmi képességekkel rendelkező sértett érzelmi fejlődését közepes mértékben veszélyeztette.

A vádhatóság a vádlott terhére, büntetésének súlyosítása végett fellebbezett. A vádlott és védője bűncselekmény vagy bizonyítottság hiányában történő felmentést indítványozott.

A vádlott terhére rótt szexuális erőszak bűntettét a törvény öt évtől húsz évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a jóval a középmérték alatt maradó tartamú szabadságvesztés büntetés indokolatlanul enyhe. Nem igazodik kellően sem a bűncselekmény valós tárgyi súlyához, sem pedig a bűnösség fokához. Nem felel meg emiatt a törvényben meghatározott büntetéskiszabási céloknak és elveknek. A fellebbviteli főügyészség megítélése szerint tehát a kiskorúak sérelmére elkövetett hasonló jellegű bűncselekmények nyugtalanító gyakorisága miatt a szigorúbb felelősségre vonást célzó ügyészségi fellebbezés helytálló. A vádlott a mindössze 5 éves sértett kiszolgáltatott, függőségi helyzetével visszaélve folytatólagosan valósította meg fajtalan cselekményét, amellyel a kiskorú erkölcsi és lelki fejlődését egyaránt veszélyeztette.

Az ügyészségi és védelmi fellebbezések alapján másodfokon a Debreceni Ítélőtábla dönt.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest