Nem a meleg az oka, hogy a képviselő-testület döntött róla, hanem, most kell rá pályáznia.

Idejében beadta a szociális tüzelőpályázatát az óföldeáki önkormányzat a Belügyminisztérium által meghirdetett pályázatra.

A helyi képviselő-testület egyhangúan döntött arról, hogy az idén háromszáz mázsa barnakőszenet igényel szociális tüzelőtámogatásként, összesen 971 ezer 550 forint támogatást megcélozva.

Mindehhez önerőként összesen 194 ezer 310 forint önrészt biztosít, illetve vállalja a zsákos barnakőszén Óföldeákra való szállításának költségeit is, helyre a pénzt a községi költségvetésben a szociális juttatásokra elkülönített összegből biztosít.

Nem tűzifát, hanem a könnyebben szállítható barnakőszenet adott már tavaly télen is az óföldeáki önkormányzat a helyben élő szociálisan rászorultaknak, szintén a Belügyminisztériumtól elnyert támogatásnak köszönhetően..

A szociális tüzelő iránti igényeket tavaly is a községházán kérhető nyomtatványon lehetett kérni, s ez az idén sem lesz másképp. De még senki se szaladjon emiatt a községházára.

Az óföldeáki önkormányzat tavaly télen szociális ellátásként biztosította a tüzelőt, de csak azoknak, akik egy főre eső jövedelme nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 százalékát, egyedül élő személyeknél pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát.

A községi önkormányzat természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló helyi rendelete szerint egyébként a kérelmek elbírálásánál előnyben kell biztosítani azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen azok, akik lakhatási támogatást kapnak), illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás – tavaly egyszeri alkalommal adott tíz mázsa barnakőszenet jelentett, s egy háztartásból csak egy személy adhatott be kérelmet!…

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest