Rekord és siker, hogy a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetéből hat, azon belül egyetlen tanszékről négy fiatal kutató nyerte el a 12 éve létező MTA „Lendület” programjának támogatását. A „legLENDÜLETesebb” címet az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék kapta.

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar négy tanszékből álló, Kémiai Intézetén belül fejlődő szervezeti egységben az elmúlt hét évben négy kimagasló teljesítményű ifjú kutató alakíthatott saját csoportot a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” programjának támogatásával.

Az SZTE Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék munkatársai közül dr. Janáky Csaba elsőként nyert támogatást az MTA „Lendület” pályázaton a 2014 és 2019 közötti időszakra. Dr. Szilágyi István 2017, dr. Czakó Gábor 2019 óta működtethet „lendületes” kutatócsoportot. 2021-től Juhászné dr. Csapó Edit szervezhet maga köré csapatot.

Az MTA „Lendület” program egyik célja a sikeres fiatal kutatók elvándorlásának visszaszorítása. Az SZTE „legLENDÜLETesebb” tanszékére és az alma materbe az elnyert akadémiai pályázat vonzotta haza az Amerikai Egyesült Államokból dr. Janáky Csabát és Svájcból dr. Szilágyi Istvánt. A „tehetség-utánpótlás biztosítása” mottó jegyében az ELTE kötelékéből dr. Czakó Gábor és a Debreceni Egyetemen doktori fokozatot szerzett dr. Csapó Edit érkezett.

Az SZTE „legLENDÜLETesebb” tanszékén dolgozó négy ifjú tudós eredményeinek egyik jellemzője a felfedező kutatások, amelyek a mindennapi életben hasznosulhatnak. Az ipari füstgázok felhasználásával új tüzelőanyagok létrehozásán, a napenergia hasznosításán fáradozik dr. Janáky Csaba és az MTA-SZTE „Lendület” Fotoelektrokémiai Kutatócsoportja. Dr. Czakó Gábor és az MTA-SZTE „Lendület” Elméleti Reakciódinamikai Kutatócsoportja többek között a szénhidrogének reakcióit, valamint kis biorendszereket – például az aminosavak reakcióit szabadgyökökkel – tanulmányozza. Az MTA-SZTE „Lendület” Biokolloidok Kutatócsoport dr. Szilágyi István irányításával antioxidáns diszperziók kifejlesztésével a káros környezeti ártalmak következtében „elszabadult” oxigéntartalmú szabad gyökök elleni védekezéshez járul hozzá. Nemesfém nanoszerkezeteket fejleszt különböző orvosbiológiai alkalmazásokraJuhászné dr. Csapó Edit, aki a most létrehozandó MTA-SZTE „Lendület” kutatócsoportjával a hatékonyabb gyógyszerfejlesztéshez is hozzájárul.

Ha egy kutató elnyeri a Magyar Tudományos Akadémia „Lendület” pályázati program támogatását, bekapcsolódhat az oktatómunkába, felfedezheti a tehetséges hallgatókat, és bővítheti a tudásbázist nemzetközi együttműködések révén.Dr. Czakó Gáborpéldául más egyetemek kísérleti tudósaival, míg dr. Janáky Csaba ipari szereplőkkel is együtt dolgozik. A tanszéki csoportok egymást is erősítik Például a kolloidok összekötik dr. Szilágyi István és dr. Csapó Edit kutatási témáját. Sőt, a közös munkába bekapcsolódik az SZTE Kémiai Intézetben működő Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszékről a dr. Enyedy Éva Anna egyetemi docens által alapított MTA-SZTE „Lendület” Funkcionális Fémkomplex Kutatócsoport is.

A nemzetközi és rangos tudományos folyóiratokban megjelent publikációk számának növelése mellett az egyetemi infrastruktúra és műszerpark korszerűsítéséhez is hozzájárulnak a „lendületes” kutatók. A követendő példát az SZTE Kémiai Intézet legelső „Lendület” pályázati nyertese, dr. Kukovecz Ákos, az intézet vezető professzora már megmutatta a 2012-2017 közötti MTA-SZTE „Lendület” Pórusos Nanokompozitok Kutatócsoportjával. Az MTA „Lendület” program révén és egyéb támogatásokból vásárolt kisebb-nagyobb műszerek, vagy az egyre bővülő kapcsolatháló javítja a Szegedi Tudományegyetem egész kutatói közösségének a körülményeit és pozícióit.

Forrás: SZTE Sajtó

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest