A maroslelei önkormányzat konzorciumi partnereivel nyert támogatást  “Gyermekeink a jövő” – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében címmel. Apátfalván, Földeákon és Óföldeákon is zajlanak programok.

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484 millió 30 ezer 568 forint támogatási összegű projekt 2018. január 1-jén indult, legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

2018 októberétől Mártély, Mindszent és Székkutas óvodáiban és iskoláiban érhető el az utazó pszichológus szolgáltatás, aki ellátja óvoda-, és iskolapszichológusi feladatokat. Ez idő alatt körülbelül 266 gyermekkel történt rendszeres találkozás (Mártély: óvoda: 20, iskola: 19, Mindszent: óvoda: 31, iskola:147, Székkutas: óvoda: 21, iskola: 13 + 15). Mártélyon és Székkutason egyéni és csoportos formában egyaránt, Mindszenten a nagyobb létszámú intézményekben főleg csoportos foglalkozások keretében. A gyermekekkel folytatott munka során fontos a szülővel, pedagógussal való konzultáció és együttműködés is, ami ezekben az esetekben is így történik. Az osztályszintű foglalkozások kapcsán ez a gyermekekkel való foglalkozás mellett elsősorban a pedagógus konzultációt jelent.

Az egyéni eseteket tekintve a főbb problémák, melyek megoldásához pszichológus segítségét kérték az óvodás korosztály esetében az érzelemszabályozással kapcsolatos nehézségek, családi élethelyzet változás okozta problémák, beilleszkedési nehézségek. Az iskolás korosztályban a közösségbe való beilleszkedés, tanórai viselkedés problémái, az iskolai teljesítményhez kapcsolódó problémák, szociális készségek hiányosságai, bullying.

Valós igény mutatkozott a szülők részéről mind a személyes konzultáció, mind pedig a gyermekekkel való egyéni és csoportos formában történő foglalkozásokra. Az óvodások nagy létszámának könnyebb kezelhetősége érdekében az óvodákban meseműhely csoportot hoztak létre, ahol kiscsoportos formában lehetséges a gyermekek viselkedésének megfigyelése, korrigálása, az őket érintő élmények, események feldolgozásának segítése, mindez számukra élvezhető, mesés, játékos keretek között.

Az iskolás korosztály esetében is jelentkezett igény a pedagógusok részéről az osztályfoglalkozásokra, ahol a közösségépítés során önismeretre, társismeretre is szert tehetnek a diákok, játékos formában. Vannak osztályok, ahol 1 alkalommal, de olyan osztályok is, ahol kétheti, vagy havi rendszerességgel folyt a közös munka.

Magyarcsanádon szülő-gyermek programot is rendeztek

Az óföldeáki Návay Aranka Idősek Otthonában jellemzően egyéni tanácsadások folynak az intézmény lakóival, időnként kisebb csoportoknak tartanak pszichológiai foglalkozásokat, és rendszeresen konzultációt biztosítanak az intézmény munkatársai számára, aminek a kiégés megelőzésében lehet fontos szerepe. Az intézmény lakói között megjelenő jellemző problémák, amiknek oldásában igyekeznek segítséget nyújtani: szociális izoláltság, gyász- és veszteségélmények, társas konfliktusok.

A földeáki és maroslelei általános iskolákban egyéni pszichológiai foglalkozásokat tartanak gyermekeknek, illetve osztályszinten megjelenő problémák esetén osztályoknak csoportfoglalkozásokat. Jellemzően megjelenő problémák a bullying, kiközösítés, agresszió kezelése, családi konfliktusok, krízisek, tanulás iránti motiváció növelése. A szakember konzultáció formájában a szaktanárok, osztályfőnökök rendelkezésére áll.

A földeáki és maroslelei óvodában egyéni és csoportos foglalkozásokat tartanak, amiknek célja a személyiség kibontakozásának elősegítése, a bátrabb kommunikáció facilitálása, a szorongás csökkentése, az önbizalom növelése. Ezekbe a folyamatokba igyekeznek minél inkább bevonni az érintett szülőket is, mivel a legtöbb esetben az ő aktív hozzájárulásuk is szükséges egy-egy probléma, elakadás megoldásához, a gyermek állapotának javulásához. Az óvónők számára folyamatosan rendelkezésre állnak konzultáció keretein belül a szakemberek.

A gyermekpszichológus munkájának legnagyobb részét a gyermekekkel történő egyéni és kiscsoportos formában tartott foglalkozások teszik ki. A problémát és a reális célkitűzést szem előtt tartva tanácsadói munka folyik ezekben a helyzetekben. Ezeket mindig megelőzve szülőkonzultációra kerül a sor, ahol a szülő bemutatja a problémát és közös célkijelölésre is sor kerül. A gyermek magatartásproblémája esetén a pedagógusokkal folytatott konzultációt és a gyermek csoportban való megfigyelését alkalmazzák, hogy minél jobban és rendszerben tudják kezelni a problémát. A pedagógusok kérhetik a szakember segítségét, ha a csoportban, vagy osztályban valamilyen probléma merül fel, és ezt szeretnék megoldani. Ilyen esetekben a csoportdinamikát figyelembe véve a pedagógus megsegítése a cél, hogy ő tudja rendezni a csoportban felmerülő problémát.

Az egyik óföldeáki program résztvevői

A gyerekekkel való munka során – amennyiben az szükséges – egészségügyi kivizsgálást ajánlanak a szülőnek, az illetékes pedagógiai szakszolgálathoz irányítják őket, vagy a családsegítő bevonását szorgalmazzák. A szülő-, és pedagóguskonzultációk fontos eleme a pszichoedukáció, ahol a lényeg az információátadás és tájékoztatás az adott állapotra, vagy a problémás helyzetre vonatkozóan, ami segíti őket a helyzet megértésében.

Az apátfalvi Öregek Napközi Otthonában nyugdíjas klubfoglalkozásként zajlik a tevékenység. A szakember Apátfalván dolgozik pszichológusként, így sokkal nyitottabban, elfogadóan viszonyultak hozzá, illetve a program biztosította lehetőséghez. A munka két fő tevékenységi formából tevődött össze. Az egyik a „klasszikus” pszichológusi munka, amikor egyenként került sor a pszichológiai segítésre, tanácsadásra. Ilyenkor személyes problémával fordultak hozzá az érintettek. A másik lehetőség a csoportos beszélgetés, amikor a többséget érintő kérdések kerültek megbeszélésre. Ez igény szerint került betervezésre.

A közös beszélgetések témái főleg az időskori változások (pszichikai, fizikai), megélése, elfogadása körül zajlottak. A személyes problémák főleg a társ elvesztése, magány, a feleslegesség érzése és egyéb családi problémák témakörei köré csoportosult. Sajnos a program során a klub tagjai közül is ketten elhunytak, így a veszteségek elfogadása, megélése, feldolgozása hangsúlyosabban került megbeszélésre. A programelem segítségére van az intézmény vezetőjének és munkatársainak az elfogadó, segítőkész hozzáállása és a feltételek kiváló biztosítása a megvalósítás során.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest