A makói térési kistelepülések jól pályáztak és Lázár János országgyűlési képviselő is jól lobbizott, így ömlött a fejlesztési pénz a falvakba. Milliárdok jöttek. A legnagyobb csak egy települést érintő beruházás tavaly kezdődött és jelenleg is zajlik. Összeszedtük a legérdekesebbeket.

A legnagyobb összeget kétségkívül Földeák kapta, ahol 907 millió forint értékben tavaly szeptember eleje óta épül a község sportcsarnoka, mely nem csak az iskolai mindennapos testnevelés óráknak, de közösségi rendezvényeknek is hely ad majd. A falu nem csak ezzel gyarapodott, hiszen megújult a községháza is. Az épület felújítására a földeáki önkormányzat – ahogy arról már többször beszámoltunk – a Magyar Falu Programban is pályázott, végül azonban mégis a Belügyminisztérium pályázatán nyertek rá harmincmillió forintot. A munkálatok az eredeti tervek szerint szeptember végére fejeződtek volna be, ám menet közben kiderült, hogy az épület Szent László tér felüli, egyébként eredeti, kapuja megérett a cserére, erről a helyi képviselő testület a legutóbbi ülésén döntött is. Az új, 8 centi vastag faajtó kilencszázhetvenkétezer forintba kerül. Ennek a költsége nem fért bele az épület felújítására elnyert összegbe. Az új ajtó magassága megegyezik a régivel, csak a nyíló része alacsonyabb. Az udvari rámpa mellett megújult a mozgáskorlátozottak számára is könnyedén használható, kapaszkodóval is felszerelt mosdó is.

Végre minden műszaki vizsgája meglett annak a tűzoltó autónak, melyre több mint tízmillió forintot költött a földeáki önkormányzat. A modern járművet, mely az régi IFÁ-t váltja le a határon átnyúló pályázaton 2019-ben nyerte el a község. A jármű 2020 december 29-én végre teljesítette a műszaki vizsga utolsó feltételét, s bár az önkormányzat tulajdonába marad, használatba azonban megkapta azt a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.

Az utolsó engedélyre vár a földeáki piac, melyre a földeáki önkormányzat nettó 35 millió 458 ezer forintot nyert az építkezésre. A kiírt közbeszerzési eljáráson a makói Maros Projekt Kft. 38 millió 962 ezer forintos ajánlatával nyerte el a kivitelezési munkálatokat. Erről még a 2019. június 27-i rendkívüli ülésén döntött a helyi képviselő-testület, mely a két összeg különbségét, azaz a 3 millió forintot önerőként biztosította a beruházáshoz. A testület a 2019 novemberi ülésén a pótmunkákra, azaz vízóra kialakításokra, utcai térburkolásra és az elektromos hálózat fejlesztésre újabb 1 millió 700 ezer forintot biztosított.

A helyi bölcsőde fejlesztése egy TOP-os pályázatnak köszönhetően 38 millióból zajlott , míg az óvoda fejlesztésére 46 millió 534 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert a község, mely célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése volt.

Óföldeákon huszonnyolc millió forintból újul meg a József Attila utca, a Návay utca, és a Rózsa utcaaszfaltozása, illetve az útpadkák feltöltése, a Magyar Falu Programnak köszönhetően. De ezen nyertek huszonhétmilliót a ravatalozó felújítására is.

Magyarcsanád mindjárt kétszázmillió forintot nyert a falu belvízelvezető rendszere felújítására, a majdani munkálatok egyébként nyolc-kilenc kilométernyi belvízelvezetőt, azaz utcai árkot érintenek majd a községben.

Maroslele, azaz a maroslelei önkormányzat egészen pontosan 28 millió 443 ezer 642 forintot nyert a Belügyminisztérium „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” nevű pályázatán, mely összeget teljes egészében az óvodafejlesztésre fordítják, az 5 százalékos önerő biztosításával. Ez az összeg az épület alászigetelését, a mosdófelújítást teszi majd lehetővé.

132 milliót pedig bölcsődeépítésre nyertek.

Csanádalberti 71 milliót nyert minibölcsőde építésre egy TOP-os pályázatnak köszönhetően. A munkálatok tavaly kezdődtek és 2020. december 31-re be is fejeződtek. A minibölcsi, melyet már be is rendeztek, a tervek szerint április 1-jén nyílik meg.

Az egy épületben működő iskola és óvodaépület megújulására 30 millió forintot nyertek, ráadásul 5 millió forintból újítják fel és parkosítják az utóbbi udvarát. Az óvoda energetikai korszerűsítésen esik át, az iskola új vizesblokkot kap. A szolgálati lakás kialakítására, a Magyar Falu Programban elnyert támogatásnak köszönhetően 33 millió forintot költhetnek.

A Belügyminisztérium pályázatán elnyert tizenötmillió forintos (plusz az önkormányzat két és félmilliós önrészének köszönhetően végezték el a Kossuth és a Jókai utcák felújítását.

Nagylakon immár belülről is megszépült a községháza, miután a helyi képviselő-testület 799 ezer forintért kifestettette. Ezzel fejeződött be az épület még 2016-ban elkezdődött energetikai felújítása, melyre a község 32 milliót nyert, egy TOP-os pályázaton.

Szeptember óta új bölcsőde működik Kiszomboron, melyre még 2016-ban nyert a község 170 milliót, s 32 millió önerőt biztosítottak hozzá. A régi bölcsődeépületet már nem érte volna meg felújítani.

Kövegyen megkezdődött az orvosi rendelő és a faluház felújítása és befejeződött a községházé. 12 millió 6 ezer forintot a Faluház felújítására, 23 milliót a rendelőfelújítására, de szintén megnyerték a temetőfelújításra, illetve a falugondnoki busz lecserélésére beadott pályázataikat.

Királyhegyesen 30 milliós támogatásból újult meg a helyi Egészségház.

Nagyéren klímás lesz az óvoda, köszönhetően annak, hogy a Magyar Falu Program negyvenhatmilliót nyert a községi önkormányzat az óvoda épülete teljes felújítására.

Pitvaroson tizenötmillió forintért újíthatják fel a pedagógus szolgálati lakást, a Magyar Falu Programnak köszönhetően, de tavaly elkészült a községen áthaladó Mezőhegyes-Csanádpalota közti útfelújítás is, melyre 3 milliárd 200 millió forintot költött a magyar állam. És zajlik az iskolafelújítás is, a tankerület nyertes 483 milliós pályázatának köszönhetően. És elkészült a 160 millióból épült Egészségház is.

Apátfalva 12 millió forintot a községháza telekommunikációs és informatikai hálózata felújítására, illetve a feladatellátáshoz szükséges eszközök megvásárlására. Negyvenmillióból pedig megújult a napi kétszáz adagos községi főzőkonyha egy elnyert belügyminisztériumi, 38 milliós támogatás jóvoltából.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest