Térség Top

Nem emelték sem az adókat sem a bérleti díjakat Földeákon

Hajnal Gábor polgármester még az önkéntes karanténja idején küldte ki a helyi képviselő-testület tagjainak a napirendi pontokat, majd azok a csatolt véleménykérő lapon szavaztak is a határozati javaslatokra, majdnem mindet egyhangúan támogatva. A képen egy korábbi testületi ülés. Most nem ülhettek össze.

Bár a kistelepülése polgármesterei is szabadon hozhatnak helyi rendeleteket, döntéseket, ám a faluvezetők minden esetben kikérik képviselő-társaik véleményét, szavazatát, ahogy tette ezt a soros, ám a koronavírus járvány miatt virtuálisan tartott novemberi testületi üléssel kapcsolatban Hajnal Gábor, Földeák polgármestere.

– Kiküldtem a testületi anyagokat, s melléjük tűzve egy-egy véleménykérő lappal, melyen az “elfogadom”, “nem fogadom el”, illetve “tartózkodom” opciókat lehetett megjelölni. Visszakaptuk az összeset valamennyi képviselőtől, így a testület több dologról is döntött – vázolta a helyzetet és a döntés menetét Hajnal Gábor.

Az így beérkezett szavazatok alapján a földeáki képviselő-testület a következő döntéseket hozta:

Döntöttek arról, hogy három diák kapja meg a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjat, a hat pályázó közül a többi három egy főre eső jövedelme magasabb volt, mint amennyi legfeljebb lehetett volna. A testület többsége elfogadta a polgármester a két ülést közt történt legfontosabb dolgokról szóló beszámolóját, ahogy hét igen szavazattal a Gyermekmosoly óvoda, illetve egy tartózkodással, hat igen szavazattal a Návay Lajos Általános Iskola munkájáról szóló beszámolót is.

A képviselők felülvizsgálták a helyi adórendeletet, s egyhangú szavazattal változatlan hagyták a helyi adókat, ahogy nem változtatoztattak az önkormányzati tulajdonú lakások, illetve nem lakás céljára használt helyiségek bérleti díján sem.

A testület egy tartózkodással, hat igen szavazattal jóváhagyta a 2021-es belső ellenőrzési tervet, egyhangúlag hozzájárult egy lakossági gázbekötéshez, illetve döntött arról, hogy a E2 Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlatát fogadja el az önkormányzat és intézményei villamos energia ellátásra, azzal a kikötéssel, hogy ha az EON, azaz eddigi szolgáltató él a korábbi szerződésben kikötött jogával, azaz ugyanennyiért, vagy olcsóbban adja az áramot, akkor nem váltanak szolgáltatót.