Az idén barnakőszenet kaphatnak azok a földeáki szociális rászorultak, akik az önkormányzathoz legkésőbb péntekig, azaz november 13-áig ezzel kapcsolatos kérelmet nyújtanak be. Ezeket az önkormányzat szociális bizottsága bírálja majd el.

Összesen 630 mázsa barnakőszén érkezett Földeákra annak a belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően, mellyel a községi önkormányzat az idei szociális tüzelőre összesen 1 millió 993 ezer 900 forintot nyert pályázatával.

A szociális tüzelőanyag pályázat által vásárolt barnakőszénből először 210 mázsát, majd további 420 mázsányit szállítottak a községbe, s rakták le a zsákos tüzelőt a régi Termáltechnika épületének udvarára. E munkához Zsoldos Sándor és Zsoldos Gábor biztosították a községnek a lerakodáshoz szükséges eszközt és annak kezelőjét. A lerakodást Rakonczai Attila végezte.

A szociális tüzelő iránti kérelmeket egyébként pénteken lehet utoljára beadni. Ezekről az önkormányzat szociális bizottság tagjai döntenek. A döntésről az érintetteket értesítik.

A földeáki önkormányzat szociális ellátásként biztosítja a tüzelőt, de csak azoknak, akik egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 százalékát (azaz a 49 ezer 875 forintot), egyedül élő személyeknél pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát (azaz a 85 ezer 500 forintot).

A községi önkormányzat természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló helyi rendelete szerint a kérelmek elbírálásánál előnyben kell biztosítani azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen azok, akik lakhatási támogatást kapnak), illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás egyszeri alkalommal adott tíz mázsa barnakőszenet jelent.

Az eljárás kérelem alapján indul, azaz a tüzelőt igényelni kell. Az ehhez szükséges nyomtatványt az földeáki községházán kell elkérni, s azt kitöltve, s ugyanott leadva lehet a szenet igényelni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját, valamint a vele egy háztartásban lakó(k), ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy(ek) adatairól, jövedelmi viszonyairól, illetve a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat is csatolnia kell.

Egy háztartásból csak egy személy adhat be kérelmet!…

***

Összesen 2 944 045 (azaz kétmillió-kilencszáznegyvennégyezer-negyvenöt) forint szociális tűzifa támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán ebben az esztendőben a makói járás tizennégy kistelepülése. Ebből Ambrózfalva 641 ezer 350, Apátfalva 6 millió 750, Csanádalberti 1 millió 352 ezer 550, Csanádpalota 4 millió 305 ezer 300, míg Királyhegyes 1 millió 562 ezer 100, Kiszombor 1 millió 762 ezer 125, Kövegy 488 ezer 950, Magyarcsanád 3 millió 982 ezer 720, Maroslele 1 millió 371 ezer 600, Nagyér 1 millió 924 ezer 50, Nagylak 819 ezer 150, Óföldeák 704 ezer 850, míg Pitvaros 2 millió 553 ezer 650 forintot nyert el.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest