A kérelmeket egészen november 27-ig lehet beadni, a fa már meg is érkezett.

Hatmillió-hétszázötven forint értékben nyert összesen háromszáztizenöt erdei köbméter keménylombos tűzifát az apátfalvi önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán, melyen a települési önkormányzatok pályázhattak szociális célú tüzelő vásárlására.

Így az idén is ehetősége lett a községi önkormányzatnak arra, hogy téli tüzelőt biztosítson térítésmentesen a községben élő rászorulók számára.

A szociális tűzifát azonban kérelmezni kell az önkormányzattól, ahogy kellett azt a korábbi esztendőkben is. A kérelem beadásához szükséges nyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatalban illetve a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál. A kitöltött kérelmekhez csatolni kell a kérelmező és családtagjai jövedelemigazolásait, okmányait, nyugdíjszelvényét, gyes- és családi pótlék szelvényét és minden egyéb jövedelemigazolást.

A kitöltött kérelmeket a meglévő igazolásokkal együtt legkésőbb november 27-ig (keddig) lehet beadni a községházára.

Szociális tűzifát az kérhet, aki családjánál az egy főre eső havi jövedelem nem éri el az ötvenhétezer forintot, ha egyedülálló, akkor a havi nyolcvanötezer-ötszáz forintot.

A beérkezett kérelmeket november 30-á bírálják el, ABC sorrendben, s aki kap tűzifát, azt határozatban értesítik arról, hogy mikor és hol veheti át a tüzelőjét.

A makói járás tizennégy kistelepülése egyébként összesen 2 944 045 (azaz kétmillió-kilencszáznegyvennégyezer-negyvenöt) forint szociális tűzifa támogatást nyert el a Belügyminisztérium pályázatán ebben az esztendőben.

Ebből Ambrózfalva 641 ezer 350, Csanádalberti 1 millió 352 ezer 550, Csanádpalota 4 millió 305 ezer 300, Földeák 1 millió 993 ezer 900, Királyhegyes 1 millió 562 ezer 100, Kiszombor 1 millió 762 ezer 125, Kövegy 488 ezer 950, Maroslele 1 millió 371 ezer 600, Nagyér 1 millió 924 ezer 50, Nagylak 819 ezer 150, Óföldeák 704 ezer 850, míg Pitvaros 2 millió 553 ezer 650 forintot nyert el.

A tűzifa elosztásával kapcsolatos helyi rendeleteket a legtöbb kistelepülésen már módosították, azaz meghatározták a támogatáshoz szükséges egy főre eső jövedelmeket. A támogatói okirat egyébként a tüzelőanyag minőségét is meghatározza. A fának átlagosan 100 centi hosszúnak és 5-35 centi vastagnak kell lennie, míg a barnakőszén (ahol ezt kérték, mint például Kövegyen vagy Földeákon) darabjai átmérőjének a 20-40 centit kell megütnie.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest