Nagyér polgármestere szerint sem tétje, sem értelme nem volt az október utolsó szerdájára Csanádalbertire összehívott közös ülésnek, ezért nem vett részt rajta, míg a pitvarosi polgármester szerint képviselőtársait betegség, munka és egy váratlan géphiba tartotta távol. Ők is sem voltak határozatképesek. Ahogy a közös ülés sem bizonyult annak. Immár nem az első alkalommal. A közös munka akadozása hátterében egy korábbi kellemetlen ügy rejtőzhet. A képen a Csanádaberti Közös Hival.

Bár közös hivatalt működtet Csanádalbertin a helyi, valamint az ambrózfalvi, a nagyéri és a pitvarosi önkormányzat, de úgy tűnik, az utóbbi időben akadozik a testületek közti együttműködés. Nem jelentek meg a nagyéri és a pitvarosi testület tagjai, ezért Csjernyik Zoltán csanádalberti polgármestere határozatképtelenség miatt elnapolta a négy szomszédos kistelepülés képviselő-testületei október 28-ra összehívott közös ülését. Az idén nem ez az első eset, amikor ez történt.

A júniusit azért nem tudták megtartani, mert a közös hivatal jegyzője egy félreértés miatt nem küldte ki időben a meghívókat, így csak a csanádalberti testület tagjai jelentek meg a ülésen teljes számban, Ambrózfalvát a polgármester és az alpolgármester képviselte, Nagyérről a polgármester és egy képviselő, míg Pitvarosról a polgármester és két képviselő jelent meg. Majd a július 14-re összehívott rendkívüli ülés is határozatképtelen volt. Pitvarosról senki, míg Nagyérről csak egy ember képviselte a települést, így ismét határozatképtelen lett az ülés. Radó Tibor Pitvaros és Lőrincz Tibor Nagyér polgármestere az akkori ülés előtt levélben tájékoztatták csanádalberti polgármesterét arról, hogy nem kívánnak részt venni rajta, előbbi az önkormányzati képviselőktől is azt kérte, ne menjenek el rá. A két polgármester a távollét okát azzal magyarázta a levélben, hogy a napirendi pontok szerintük nem indokolják a rendkívüli ülést, azokat a rendes havi ülésen is meg lehet tárgyalni.

– Bár a januárban elfogadott éves munkaterv szerint a havi rendes együttes testületi üléseket minden hó utolsó szerdáján tartjuk, ám a legutóbbi, azaz az október 28-i ülésen Nagyér és Pitvaros nem képviseltette magát, így határozatképtelenség miatt el kellett napolnom azt. Nagyér polgármestere el sem jött az ülésre – mondta Csjernyik Zoltán. Csanádalberti polgármester hozzátette, valószínűleg nem hív össze rendkívüli ülést, hanem majd csak a következő rendeset, november utolsó szerdájára.

Az októberi közös ülésnek egyébként egy érzékenyebb napirendi pontja lett volna, mégpedig a névadó település a Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépésével, valamint az új intézményrendszer kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala.

Megkérdeztük Pitvaros és Nagyér polgármesterét, hogy mi az oka annak, hogy a testületük jórészt távol maradt az októberi ülésről.

– Mi pitvarosiak megpróbáltunk elmenni az ülésre, de több képviselőtáramnak is programja volt, előre nem egyeztettünk időpontot, így egy kicsit nehéz volt. Az egyik képviselőm beteg, hetek óta a Dunántúlon van. Az új képviselőtársunk jelen volt az ülésen, ahogy Tószegi Gyula is. Annak ellenére hogy neki is dolga lett volna, mégis eljött, ahogy én is ott voltam. Anderkó Attila, az alpolgármesterem buszon dolgozik, nála egy hónapra előre tudjuk, hogy mikor, s ezt meg is szoktuk mondani. Az ülést mégis arra a napra szervezték, amikor neki is munkanapja volt. Aki negyedik lett volna, hogy határozatképesek legyünk, annak pedig ezelőtt hibásodott meg az olajgépe, amin dolgozik, mielőtt elindult volna haha. A hibát – túlórában — azonnal el kellett hárítania – sorolta a körülményeket Radó Tibor. – Mondjuk úgy, hogy nem nagyon tetszik az a megoldás, ahogy beszélnek velünk, hogy így-úgy-amúgy menjünk el. Mi nem a rabszolgái, a csicskái vagyunk Csanádalbertinek, hanem a társult települése – fűzte hozzá a polgármester. Radó Tibor kérdésünkre azt is elmondta, hogy a közös ülésre a meghívót a tervezett ülés előtti héten, azaz határidőn belül kapták meg.

– Nem voltam ott csanádalberti közös testületi ülésen, melynek sem tétje, sem értelme nem volt, ráadásul egy egyik napirendi pont előterjesztését meg sem küldték – mondta Lőrinc Tibor. Nagyér polgármestere hozzátette: – A tervezett ülés fő napirendi pontjáról, azaz Csanádalberti kilépéséről a Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatból, tudunk, de az Csanádalberti saját ügye. Sajnálatosnak tartom, hogy Csanádalberti ilyen döntést hozott. Mivel ez kötelező feladat, így intézik a sajátjukat, a térségi szociális és gyermekjóléti szolgálat, mely tagja Ambrózfalva, Nagyér és Pitvaros mellett Királyhegyes és Kövegy is, pedig jogfolytonossággal működik majd tovább. Nagyér lesz a gesztor önkormányzat – tette hozzá Lőrincz Tibor.

Az, hogy a négy kistelepülés közös hivatalt Csanádalberti működtet, egyébként kényszerhelyzet, nem önkéntes társulás. A megyei kormányhivatal jelölte ki közös hivatalnak Csanádalbertit, s fűzte oda Nagyért, Ambrózfalvát és Pitvarost. Tette mindezt azért, mert a 2000 főnél kisebb lélekszámú települések önálló hivatal nem működtethetnek – a vonatkozó törvény szerint. Egyébként ilyen közös hivatal működtet például Földeák és Óföldeák is. Igaz ott harmonikusan dolgozik együtt a két polgármester és a két testület.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest