Egészen jövő hétfőig, azaz november 13-ig a községházán átvehető nyomtatvánnyal lehet igényelni a szociális tüzelőt, mely igénylőként legfeljebb tíz mázsa barnakőszenet jelent. A kérelmeket a képviselő-testület szociális bizottsága bírálja majd el.

Nem tűzifát, hanem a könnyebben szállítható barnakőszenet biztosít az földeáki önkormányzat is, hasonlóan az óföldeákihoz a helyben élő szociálisan rászorultak részére ebben az esztendőben, köszönhetően annak a belügyminisztériumi támogatásnak, melyet erre a célra nyert el az idén.

A szociális tüzelő iránti igényeket hétfő, azaz november 2-a óta egészen jövő hétfőig, azaz november 13-ig lehet benyújtani a községházán, az ott átvehető nyomtatványon.

A földeáki önkormányzat szociális ellátásként biztosítja a tüzelőt, de csak azoknak, akik egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 175 százalékát (azaz a 49 ezer 875 forintot), egyedül élő személyeknél pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát (azaz a 85 ezer 500 forintot).

A községi önkormányzat természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló helyi rendelete szerint a kérelmek elbírálásánál előnyben kell biztosítani azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen azok, akik lakhatási támogatást kapnak), illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás egyszeri alkalommal adott tíz mázsa barnakőszenet jelent.

Az eljárás kérelem alapján indul, azaz a tüzelőt igényelni kell. Az ehhez szükséges nyomtatványt az földeáki községházán kell elkérni, s azt kitöltve, s ugyanott leadva lehet a szenet igényelni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját, valamint a vele egy háztartásban lakó(k), ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy(ek) adatairól, jövedelmi viszonyairól, illetve a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat is csatolnia kell.

Egy háztartásból csak egy személy adhat be kérelmet!…

A támogatási kérelmeket a helyi képviselő-testület szociális bizottsága bírálja el. Kedvező döntésük esetén a barnakőszenet a kérelmezőnek kell majd elszállítania, azaz azt nem viszik ki helybe neki.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest