Hétfőtől, azaz mától egészen jövő hétfőig, azaz november 13-g lehet a községházán átvehető nyomtatvánnyal igényelni a szociális tüzelőt, mely legfeljebb tíz mázsa barnakőszenet jelent.

Nem tűzifát, hanem a könnyebben szállítható barnakőszenet biztosít az óföldeáki önkormányzat a helyben élő szociálisan rászorultak részére ebben az esztendőben, köszönhetően annak a belügyminisztériumi támogatásnak, melyet erre a célra nyert el az idén.

A szociális tüzelő iránti igényeket mától, egészen jövő hétfőig, azaz november 13-ig lehet benyújtani a községházán kérhető nyomtatványon.

Az óföldeáki önkormányzat szociális ellátásként biztosítja a tüzelőt, de csak azoknak, akik egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 százalékát (azaz a 71 ezer 250 forintot), egyedül élő személyeknél pedig a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát (azaz a 85 ezer 500 forintot).

A községi önkormányzat természetben nyújtott tüzelőanyag támogatásról szóló helyi rendelete szerint a kérelmek elbírálásánál előnyben kell biztosítani azokat, akik aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen azok, akik lakhatási támogatást kapnak), illetve akik halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élnek.

A támogatás egyszeri alkalommal adott tíz mázsa barnakőszenet jelent.

Az eljárás kérelem alapján indul, azaz a tüzelőt igényelni kell. Az ehhez szükséges nyomtatványt az óföldeáki községházán kell elkérni, s azt kitöltve lehet a szenet igényelni. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a saját valamint a vele egy háztartásban lakó(k), ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól, illetve a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat is csatolnia kell.

Egy háztartásból csak egy személy adhat be kérelmet!…

A támogatási kérelmeket a helyi képviselő-testület bírálja e, kedvező elbíráslás esetén a barnakőszenet a kérelmezőnek kell majd elszállítania, azaz azt nem viszik ki neki.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest