Nem jelentek meg a nagyéri és a pitvarosi testület tagjai, ezért Csjernyik Zoltán csanádalberti polgármestere határozatképtelenség miatt elnapolta a négy szomszédos kistelepülés képviselő-testületei közös ülését. Az idén nem ez az első eset, amikor ez történt. Már a júliusi ülésen is kevés volt a létszám.

Bár az ambrózfalvi, a csanádalberti, a nagyéri és a pitvarosi képviselő-testületek által megszavazott munkaterv szerinti közös ülést hívott össze szerda estére, a megszokott időpontra Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere, az ülés mégis határozatképtelennek bizonyult, így azt a polgármester kénytelen volt elnapolni.

– Bár a januárban elfogadott éves munkaterv szerint a havi rendes együttes testületi üléseket minden hó utolsó szerdáján tartjuk, ám a mostani ülésen Nagyér és Pitvaros nem képviseltette magát, így határozatképtelenség miatt el kellett napolnom az ülést. Nagyér polgármestere sem jött el az ülésre – mondta Csjernyik Zoltán. A polgármester hozzátette, valószínűleg nem hív össze rendkívüli ülést, hanem majd csak a következő rendeset, november utolsó szerdájára.

A közös ülésnek egyébként egy érzékenyebb napirendi pontja lett volna, mégpedig a névadó település a Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulásból való kilépése, valamint az új intézményrendszer kialakításával kapcsolatos döntések meghozatala.

Csjernyik Zoltán már az előző ülésen tájékoztatta az ambrózfalvi, nagyéri és pitvarosi képviselő-testület tagjait, hogy Csanádalberti 2021. január elsejével Csanádalberti kilép a jelenlegi közös szociális társulásból.

A kilépést egyébként az a szerencsétlen ügy generálta, mely során a Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat egyik munkatársa az orvosi rendelőben rányitott és rá is szólt egy, kényszerhelyzetében a szolgálati mosdót használó, egyébként vízhajtót szedő nénire.

A négy testület ülését egyébként többször is el kellett már napolni határozatképtelenség miatt. A júniusit azért mert a közös hivatal jegyzője egy félreértés miatt nem küldte ki időben a meghívókat, így csak a csanádalberti testület tagjai jelentek meg a ülésen teljes számban, Ambrózfalvát a polgármester és az alpolgármester képviselte, Nagyérről a polgármester és egy képviselő, míg Pitvarosról a polgármester és két képviselő jelent meg.

Majd a július 14-re összehívott rendkívüli ülés is határozatképtelen volt.

Pitvarosról senki, míg Nagyérről csak egy ember képviselte a települést, így ismét határozatképtelen lett az ülés. Radó Tibor Pitvaros és Lőrincz Tibor Nagyér polgármestere az akkori ülés előtt levélben tájékoztatták csanádalberti polgármesterét arról, hogy nem kívánnak részt venni rajta, előbbi az önkormányzati képviselőktől is azt kérte ne menjenek el rá. A két polgármester a távollét okát azzal magyarázta a levélben, hogy a napirendi pontok szerintük nem indokolják a rendkívüli ülést, azokat a rendes havi ülésen is meg lehet tárgyalni.

– Csanádalberti képviselő-testülete már döntött arról, hogy kilép a társulásból, kiírtuk az új intézményhez szükséges szakemberekkel kapcsolatos pályázatot. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálathoz másfél fő szükséges (ami egy napi nyolc órás és egy napi négyórás munkát jelent – a szerző), folyamatban van az alapító okirat elkészítése, azaz megtettük s szükséges lépéseket, hogy januárban tudjunk kezdeni. A saját intézmény a Fő utca 33. szám alatt, a szociális intézmény székhelyét jelentő épületében működik majd – sorolta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest