Mától egészen november 13-ig igényelhetik a szociálisan rászorultak a szociális tűzifát a maroslelei önkormányzattól.

A vonatkozó helyi rendelet szerint szociálisan rászorult az, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az legkisebb öregségi nyugdíj 300 százalékát, azaz a 85 ezer 500 forintot, egyedülálló esetén a 142 ezer 500 forintot.

Előnyben részesítik azokat, akik aktív korú ellátásban, idős korúak járadékában ( a járási hivatal által megállapított nem nyugdíjszerű ellátás), és/vagy lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Előnyben kell részesíteni azokat a családokat is, akik a gyermekek védelméről  és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyereke(ke)t nevelnek.

Az érintettek 700 kilogramm szociális tűzifát kapnak az idén. Egy háztartásból azonban csak egy igény lehet beadni!

A kérelmező köteles nyilatkozatot adni a saját, valamint a vele egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy  tartózkodási hellyel rendelkező személyek adatairól jövedelmi viszonyairól, s a kérelemhez csatolnia kell a a jövedelem típusának megfelelő jövedelemigazolás(oka)t.

A kérelem nyomtatványát a községházán lehet beszerezni.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest