Hírek Térség

Testületi ülést tartanak Földeákon

Szerdán délután 5 órakor kezdődik a községháza nagytermében a helyi képviselő-testület szeptemberi, nyilvános ülése.

A képviselők – a tervezett napirend szerint – meghallgatják Hajnal Gábor polgármester tájékoztatóját az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját, módosítják a község idei költségvetését, illetve tájékoztató hangzik el az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról.

A testület foglalkozik – többek közt – a Gyermekmosoly óvoda és a bölcsőde TOP-os pályázatán elnyert függönyök, szőnyegek, gyermekjátékok és eszközök beszerzésével, a Makói út 46. számú bérlakás ügyével, a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással, pályázatot kíván benyújtani a települési önkormányzatok rendkívüli támogatására,

Döntenek a Hajdanvolt Földeák című kötet nyomdai költsége, illetve a Földeáki Torna Club támogatásáról.