Pályázatokat is bead a Magyar Faluba a csanádalberti önkormányzat. Ez is kiderült az ambrózfalvi-csanádalberti-nagyéri és pitvarosi képviselő-testületek júliusi rendes ülésén.

Harmadjára határozatképesnek bizonyult a négy önkormányzat közös testületi ülése, melyen a képviselők meghallgatták Nagy Sándor rendőr alezredes a makói rendőrkapitányság vezetője, valamint Balogh Róbert tűzoltó alezredes, illetve Nagy Sándor települések tüzeihez vonuló tótkomlósi önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, a Katasztrófavédelem tavalyi munkájáról szóló tájékoztatóit.

A testület meghallgatta és elfogadta dr. Sarkadi Péter, a közös önkormányzati hivatal jegyzője, a koronavírus veszélyhelyzet ideje alatt történt intézkedésekről, illetve a közös önkormányzati hivatal munkájáról szóló beszámolót, illetve Dorotovicsné Gulyás Judit ambrózfalvi, Csernyik Zoltán csanádalberti, Lőrincz Tibor nagyéri és Radó Tibor pitvarosi polgármester a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről, a képviselő-testületek hatáskörében hozott határozatok, rendeletekről szóló tájékoztatóit.

A közös ülésen már ez egyéb napirendi pontok között döntött arról, hogy a Családsegítő kérelmének megfelelően gyerekenként ötezer-kétszáz forinttal támogatják a nyári táboroztatás megrendezését. Ismertették az Országos Mentőszolgálat igazgatója köszönőlevelét, melyet azután írt, hogy a csanádalberti önkormányzat támogatta a tótkomlósi mentőállomás új mosógép beszerzését, melyet már meg is kaptak.

A csanádalberti képviselő-testület, szintén a közös ülésen döntött arról, hogy több pályázatot is bead a Magyar Falu Programba. Így a temető ravatalozójának felújítására harmincmillió forintot, a községi, belterületi kerékpárút építésére maximum ötvenmillió forintot, a településen lévő ingatlan megvásárlására ötmillió forintot, míg önkormányzati építési telek közművesítésére – három ilyen is van a faluban – telkenként szintén ötmillió forintra pályáztak. De indulnak a romos vagy elhagyott épületek megvásárlását lehetővé tévő pályázaton is, melyre szintén ötmilliót lehet kapni. És pályázik a helyi nyugdíjas egyesület ingatlanvásárlásra, illetve a Csanádalberti Közalapítvány ad majd be kétmillió forint értékben eszközbeszerzésre.

A csanádalberti képviselő-testület arról is döntött, hogy beiskolázási támogatásként minden óvodás, általános- és középiskolás, illetve a felsőoktatásban tanuló összesen kilencvenhat diák fejenként tíz-tízezer forintos beiskolázási támogatást kap a községi önkormányzattól, hasonlóan a korábbi évek gyakorlatához.