Hírek Térség Top

Négy év után kerül új plébános Földeákra

Olasz Attila négy esztendőre Rómába megy tanulni, így augusztus 1-től Laczkó István atya szolgálja a földeáki, óföldeáki és maroslelei híveket.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök augusztus elsejétől Laczkó István atyát nevezte ki a földeáki Szent László Király plébánia plébániai kormányzójává – közölte érdeklődésünkre a Szeged-csanádi Egyházmegye, melyet azután kerestük meg, hogy a hívektől értesültünk arról, hogy búcsút vett tőlük Olasz Attila plébános.

A lelkes és gyarapodó gyülekezetet utódjára hagyó plébániai kormányzót írásban kerestük meg kérdéseinkkel.

– Június 19-én búcsúztam a hívektől. A három rám bízott egyházközség híveitől (Földeák, Óföldeák, Maroslele) egy miséző kelyhet kaptam ajándékba, melyen az utolsó vacsora jelenete látható. Az alján ez áll: “Emlékül a földeáki, a maroslelei és az óföldeáki hívektől (2016-2020)”, illetve egy zsoltáridézet: “Bízd sorsod az Úrra és ő gondoskodik rólad”. A földeáki hívek nevében Szabóné Bánfi Erika és Mezőfiné Tar Tímea, az óföldeáki hívek nevében Domján Józsefné, a maroslelei hívek nevében pedig Drimba Tibor polgármester és Horváth János búcsúztak. A Tegyünk Együtt Földeákért Egyesület nevében Varga Zoltán elnök úr köszönt el, akik egy gyönyörűen megszerkesztett fotóalbummal ajándékoztak meg. Július 26-án mutattam be utoljára nyilvános szentmisét a három településen. Egy német ösztöndíjjal és a Szeged-Csanádi Egyházmegye támogatásával Rómában, a Pápai Gregoriána Egyetemen kezdek meg biblikus teológiai tanulmányokat.  Az itt töltött évek alatt igyekeztem az épületeket felújítani, a liturgiákat színvonalasabbá, Istenhez méltóvá tenni. Törekedtem hitünket érthetőbbé tenni, hogy ne csak szemlélői, hanem résztvevői is legyünk egy-egy eseménynek. Fontosnak tartottam minden évben zarándokutakat szervezni, hogy a közösség minél inkább összekovácsolódjon. Mindent megtettem azért, hogy a földeáki temető az elhunytak méltó nyughelye legyen. Négy boldog, tartalmas évet töltöttem itt rengeteg barátot szerezve, amelyért végtelenül hálás vagyok a Jóistennek – írta válaszlevélében Olasz Attila.

Olasz Attilát négy esztendővel ezelőtt, 2016. augusztus elsejével nevezte ki Kiss Rigó László megyéspüspök a földeáki Szent László Király plébánia plébániai kormányzójává, a nyugállományba vonult Katona Pál utódjaként, aki tizenkét esztendőn át vezette a híveket, igaz munkája vége felé már csak Földeákon misézett.

Olasz Attilát első földeáki miséje alkalmából virággal köszöntötték a hívek. Aki a gesztust a templom kapujában a mise résztvevőinek osztogatott imakönyvvel viszonozta. Első miséjén mondott szentbeszédében egyebek mellett azt hangsúlyozta, hogy: „el kell engednünk a sérelmeket, a jelenben kell élnünk és építenünk a jövőt.”

Olasz Attila négy évvel ezelőtt került Földeákra

A most távozó plébános Gyulán született, Füzesgyarmaton nőtt fel, 2014-ben szerzett teológus-lelkész diplomát az Egri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézetben. Papi jelmondatát a 103. zsoltárból választotta: ,,Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd, hogy veled mennyi jó tett!”. Ezzel a jelmondattal figyelmeztet Isten mindent felülmúló szeretetére, amelyet nap mint nap megtapasztal.

A papi szolgálatot Rakamazon kezdte, Földeák előtt Berettyóújfaluban volt segédlelkész. Földeák, Óföldeák és Maroslele plébániai kormányzójaként négy év azt mondta, hogy szeretne mindenki számára elérhető lenni, vallástól és világnézettől függetlenül. S minden erejével igyekszik az egyház tanítását megismertetni és a lelki életben való előrehaladást segíteni.

Az akkor 31 éves lelkipásztor tervei között szerepelt, hogy minden olyan családot meglátogat, amelynek tagjai igényt tartanak rá. A három község híveivel elzarándokol a romániai Arad megyében fekvő Radnára, amelynek Mária-kegyhelye és ferences temploma híres búcsújáró hely. Ennek a hit megélésén túl az is célja, hogy erősítse a hívek közti egységet.

Olasz Attila atya nem csak lelkes és gyarapodó közösséget hagy utódjára, de munkássága idején újult meg belülről adományokból a templom, és a Tegyünk Együtt Földeákért Egyesület közreműködésével a templomkert is, ahol idén március 15-én az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére kopjafát, majd június 4-én a megye legeredetibb Trianon emlékművét avatták. Az idei búcsún pedig a község második Szent László szobrát a makói Bárdi Andrea művésztanár alkotását szentelte fel.

Mindeközben jelenleg is folyik az óföldeáki erődtemplom és az azzal szomszédos plébánia felújítása is. Az előbbi az egyházmegye, míg az utóbbi a Magyar Falu Pályázat jóvoltából.

Személyi változások az egyházmegyében

A Szeged-Csanádi Egyházmegye plébániáinak lelkipásztori ellátásában augusztus 1-jei hatállyal a következő változások történnek:

Laczkó István a földeáki Szent László Király Plébániára, míg Roszel Norbert a szeghalomi Szeplőtelen Fogantatás Plébániára kapott plébániai kormányzói megbízatást.

Tracsek Oszkár Tótkomlóson, a Szent István Király Plébánián végez lelkipásztori szolgálatot, Olasz Attila atya pedig Rómában folytatja tanulmányait.

Németh László esperes, hódmezővásárhelyi plébános a jövőben a mártélyi Szent Adorján fília oldallagos ellátására is megbízást kapott.

Antal Imre kisteleki plébános szolgálata a csanyteleki Nepomuki Szent János Plébánia oldallagos ellátásával bővült.

Szigeti Antal Békéscsaba-belvárosi plébános megbízást kapott a mezőberényi Szűz Mária Szent Neve és Szent József Plébánia oldallagos ellátására.

Július elsejével – tartományfőnöke javaslatára – plébánosnak nevezte ki Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök Szeged-Felsővárosra dr. Adamczyk Bogdan minorita atyát.

A július 25-én pappá szentelt lelkipásztorok közül Balogh Ottó, a gyulai Nádi Boldogasszony Plébánia, Amanso Brendan Chika, a kisteleki Szent István Király Plébánia, Nnadi Onyedikachi Benjámin pedig a békéscsabai Páduai Szent Antal Plébánia káplánjaként szolgál.