Július végéig tanulmányi sport- és művészeti ösztöndíjra is pályázhatnak a maroslelei hátrányos helyzetű, de kiemelkedő tanulmányi eredményt vagy példaértékű tevékenységet folytató általános és középiskolások. Ez havi 5-40 ezer forintot is jelenthet szeptembertől, tíz hónapon át.

Az a hátrányos helyzetű diák pályázhat, aki maroslelei állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a helyi iskolába jár vagy középfokú tanulmányokat folytat nappali tagozaton, de a pályázat benyújtásáig még nem töltötte be a 20. életévét, illetve más ösztöndíjat nem kap.

Hátrányos helyzetűnek az számít, aki családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj minimum (28 ezer 500 forint) összegének a négyszeresét (azaz a 114 ezer forintot), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a családjában egy háztartáson belül három vagy több eltartott él, vagy szülei elváltak, külön élnek, illetve ideiglenes, átmeneti nevelésbe vett vagy utógondozói ellátást kap.

Közülük tanulmányi ösztöndíjra pályázhat az, aki eddigi tanulmányai során egyenletes, kiemelkedő tanulmányi eredménnyel bizonyította szorgalmát, kitartását, tudását, iskolája hírnevét versenyeken való eredményes szereplésével öregítette, s tanulmányi átlaga az utolsó két félévben 4-es osztályzatbál akár tizedekkel is jobb.

Sport ösztöndíjra azon hátrányos helyzetű diákok pályázatát várja a helyi önkormányzat, akik iskolai tevékenységük mellett valamilyen sportágat vagy mozgásformát rendszeresen űznek, sportversenyeken eredményesen vesznek részt, s a sporthoz való viszonyukon keresztül követendő példát mutatnak diáktársaiknak.

Művészeti ösztöndíjra azok a hátrányos helyzetű lelei diákok pályázhatnak, akik az iskolai tevékenységük mellett bármely művészeti ágban elköteleződést mutatnak, tehetségük és szorgalmuk révén sikereket értek el, s az adott művészeti ághoz való viszonyukon keresztül követendő példát mutatnak a többi diáknak.

A pályázatot a pályázati adatlapot kitöltve nyújthatja be legkésőbb július 31-ig a maroslelei községházára személyesen vagy postai úton. A pályázatban mindenféleképp benne kell lennie pályázati adatlapnak, a pályázó lakcímkártyája másolatának, a tanulói jogviszony igazoló eredeti dokumentumnak, a tanulmányi ösztöndíj igénylése esetén az előző két félévi bizonyítvány másolatának, a sport- és művészeti ösztöndíjra pályázóknál az elért eredményeket és sikereket is be kell mutatni a pályázati adatlapon, illetve egyéni eredményeknél az azokat bizonyító oklevelek másolatát is csatolni kell.

A benyújtott pályázatokat a maroslelei képviselő-testület a július 31-ét követő első ülésén bírálja el, s az eredményről 3 napon belül küldd értesítést a nyerteseknek. Egy diák csak egy kategóriában kaphat ösztöndíjat, mely összege havi 5-40 ezer forint és azt idén szeptember 1-től jövő június 30. között utalják át a diák folyószámlájára.

Az ösztöndíj pályázatot a “Gyermekeink a jövő” humán szolgáltatások fejlesztése Csongrád megyében EFOP -3.9.2-16-2017-00028 pályázat támogatása teszi lehetővé.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest