Hírek Térség Top

Így gazdálkodják ki a kieső bevételeket Csanádalbertin

A nem elegendő normatív támogatások ellensúlyozására a község tizenöt-tizenhat hektárnyi szántója megműveléséből származó bevétel hozza egyensúlyba Csanádalberti költségvetését. Egy évtizede nem kapott senki prémiumot sem. A testület, időnként a helybéliek bevonásával, is sokat dolgozik a településért.

Nem okoz nagy gondot a községi költségvetés számára az eddig a gépjárműadó eddig helyben maradó 40 százalékának kormányzati elvonása. Ezen bevételkiesést és a nem elegendő normatív támogatásokat ellensúlyozza a község tulajdonában álló szántóföldekből származó bevétel.

– A fejlesztésekkel együtt 337 millió forintos idei költségvetésből mintegy hatszázezer forint kiesét jelent a gépjárműadó eddig a községnél maradó negyven százaléka kormányzati elvonása, azaz nálunk ez az elvonás a teljes költségvetésnek csak elenyésző része, kisebb hányada, mint például egy nagyobb településnél, ahol sokkal több a gépjármű, mint nálunk – mondta érdeklődésünkre Csjernyik Zoltán.

Csanádalberti polgármestere hozzátette azonban, hogy ez az összeg is nagynak számít egy olyan kistelepülésnél, mint amilyen a falu.

– Nagyobb településen, városokban persze iparűzési adó is van, mi azonban ilyennel nem nagyon számolhatunk, mert nálunk évente öt-hat millió forint a kommunális adó, az iparűzési adó. Nálunk mindenféle intézményrendszer, mindenféle szolgáltatás működik, máris említhető a készülőben lévő bölcsőde, de itt az óvoda, s bár az iskolát nem mi tartjuk fönn, de működik a községben a teljes szociális háló, a családsegítő, a gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés, nappali ellátás, s mindezek mellett a falugondnoki szolgálat is. Viszont ezek működéséhez kevés az állam által biztosított normatív támogatás. Nekünk csak az óvoda, a szociális intézményrendszer és a közös hivatal fenntartásához tízmillió forintot kell hozzátennünk a normatívákon fölül. A polgármester és a képviselők fizetése, díjazása évente újabb ötmillió forintot jelent, de ezekre csak kétmillió forintos támogatást kapunk. Miközben a felét teszi ki a bevételeinknek az iparűzési és kommunális adó – sorolta a számokat Csjernyik Zoltán.

Hozzátette azt is, hogy bár a négy szomszédos kistelepülést (Csanádalbertin kívül Pitvarost, Nagyért és Ambrózfalvát) ellátó közös hivatal 13 fővel működik, de csak 9,46 főre kapnak évi negyvenkétmillió forintos támogatást.

– Bár a városi normatívák magasabbak, mint amit mi kapunk, évről-évre mégis megélünk, megpróbáljuk saját magunk különböző munkából összeszedni azt a pénzt, ami hiányzik. Tavaly például ötszázezer forintot kaptunk önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő településként, így 7-8 millió forintot kell előteremtenünk. A Startmunka programban folyó térkőgyártásból, szőnyegszövésből, földművelésből származó hasznot visszaforgatjuk, ahogy kell. Az önkormányzat tulajdonában lévő 15-16 hektár művelésével tudjuk pótolni a hiányzó összegeket. Hál’ istennek minden ehhez szükséges gépünk megvan, de embert nem tudunk felvenni, mert a bére és annak járulékai hatalmas összeget jelentenének. Ezért olyan nyugdíjasokra bíztuk a munkát, akik nem csak szeretnek, de tudnak is dogozni. Utánuk nem kell közterheket fizetni. Jelenleg három ilyen nyugdíjasunk is van. Ők is jól járnak a kapott pénzzel, de legalább a dupláját-tripláját kitermelik ennek. De azzal is spórolunk, hogy borzasztó sokat dolgozik a testület, időnként a lakosság bevonásával, hogy különböző dolgokra ne kelljen hatalmas összegeket kifizetnünk. Egyrészt így bírunk spórolni, másrészt pedig úgy, hogy az említett termelő munkát folytatjuk. És az is számít, hogy tíz éve ezen a településen senki egy „deka” prémiumot sem kapott, se képviselő, se polgármester, se dolgozó – világított bele az önkormányzat helyzetébe Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.