Hírek Térség

Elkezdődött az építés a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola infrastrukturális fejlesztésére. Az EFOP-4.1.2-17-2017-00017 azonosítószámú, „Fejlődés és fejlesztés a jövő nemzedékéért Pitvaroson” elnevezésű projekt keretében a vissza nem térítendő támogatási összeg 482,68 millió Ft. A Széchenyi 2020 program keretében a beruházás az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul meg. Az építési kivitelezés ideje 300 nap.

A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a környező falvak és a település egyetlen köznevelési intézményeként elengedhetetlen, a folyamatos fejlődés és a minőségi oktatás biztosítása. Az iskola tanulóinak létszáma Pitvaroson az alsó-, és a felső tagozaton együttesen jelenleg 122 fő, az alapfokú művészetoktatásban idén 38 fő vett részt.

A projekt célja a Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola székhely intézmény (Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27.) infrastrukturális megújítása. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a fejlesztés során részlegesen felújítja az iskolaépületet, a tetőt, az aulát, a jelenlegi szolgálati lakást pedig oktatást szolgáló helyiségekké építi át. Továbbá egy bővítménnyel összeköti az intézmény épületeit.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ felújítja a játszóudvart, valamint napelemes rendszert épít. A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén (Pitvaros, Petőfi tér 15.) játszóudvart épít, kültéri játszóeszközök beszerzésével. A működéshez szükséges bútorok (tanári asztalok, tanulói asztalok), informatikai eszközök (asztali számítógépek, monitorok, szoftverek) és taneszközök (természettudományos szemléltető eszközök, kísérleti és mérőeszközök) beszerzése is a projekt részét képezik.

A szlovák nemzetiségi nyelvet oktató köznevelési intézmény nagy gondot fordít az idegen nyelvtanításra is. A nyelvi laborok kiépítése magas színvonalú oktatást tesz majd lehetővé. A pályázat a környező települések és Pitvaros gyermekeinek jó lehetőséget biztosít az esetleges hátrányok leküzdésére. A fejlesztés hozzájárul az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához. A modern környezet, a jobb eszközök élvezetesebbé teszik az oktatást. A felújítás időszaka alatt az oktatás zavartalanságára kiemelt figyelmet fordít a köznevelési intézmény és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ, illetve Pitvaros Község Önkormányzata.