Hírek

Elkezdődött Székkutas község belterületi vízrendezés III. üteme

A Projekt során Székkutas község csapadékvizének biztonságos elvezetése valósul meg. A József Attila utca (Mágocsi út – Kossuth Lajos utca közötti szakaszon) mindkét oldalon; a Németh László utca 2. szám melletti, 47. sz. főúttal párhuzamos nyílt árok szakaszán; a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán, továbbá az Egészségház melletti – mögötti területen, összességében 2 km-t meghaladó hosszúságban vízelvezető csatorna kerül kiépítésre.

Székkutas Községi Önkormányzat a TOP-2.1.3-16 „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések” c. Felhívásra benyújtott TOP-2.1.3-16-CS1-2019-00005 azonosítószámú “Székkutas község belterületi vízrendezés III. ütem” című pályázatával az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 199.997.230 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2020.05.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30. A támogatás intenzitása 100%. Várhatóan július első felében megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok, melyek befejezési határideje: 2020. decembere.

A település életében régóta jelen vannak a vízelvezetési problémák. Székkutason meglehetősen gyakori károkozó a belvíz. Majdnem minden évben előfordulnak belvízi elöntések. A belvíz nemcsak a mezőgazdasági területeket, de a települések belterületét is veszélyezteti. A közelmúltban több alkalommal is jelentkezett a víz felgyülemlése, mely indokolttá teszi a fejlesztés szükségességét Székkutas esetében. 

A projekt célja Székkutason olyan belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer létrehozása, mely az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz és a kockázatok megelőzéséhez is hozzájárul, a
település környezet biztonságát növeli, a környezet állapotát javítja, a belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettséget csökkenti. Célja a további környezeti káresemények megelőzése, a település meglévő, már korábban kiépült elvezető rendszerének bővítése, csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése, a község népesség megtartó erejének fokozása, a
megfelelő lakókörnyezet kialakítása, a térség népesség megtartó képességének javulása.

A projekt során Székkutas községben a József Attila utca (Mágocsi út – Kossuth Lajos utca közötti szakaszon), mindkét oldalon; a Németh László utca 2. szám melletti, 47. sz. főúttal párhuzamos nyílt árok szakaszán; a Kossuth Lajos utca mindkét oldalán, továbbá az Egészségház melletti – mögötti területen, összességében 2 km-t meghaladó hosszúságban vízelvezető csatorna
kerül kiépítésre.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. A projektről bővebb információt a www.szekkutas.hu oldalon olvashatnak.

 

Borítókép: illusztráció