Hírek Térség Top

Ezek az idei földeáki közterület-használati díjak

Alig jelentették be, hogy hamarosan vége a koronavírus veszélyhelyzetnek, olvasóink máris kíváncsiak rá, mely közterület-használati díjak vannak érvényben Földeákon.

Az idei közterület-használati díjakat a földeáki képviselő-testület az év elején állapította meg mindenféle vita nélkül a soros testületi ülésén. Olvasóink kérésére az alábbiakban részletesen ismertetjük azokat.

A közterületbe 10 centiméteren belül benyúló építmény után havonta és négyzetméterenként 108 (azaz száznyolc) forintot kell fizetni. Árusító pavilon, stand elhelyezése havonta, és négyzetméterenként 214 (azaz kétszáztizennégy) forint. Az építési munkálatokkal kapcsolatos anyagok elhelyezésének díja havonta és négyzetméterenként 152 (azaz százötvenkettő) forint.

Az alkalmi- és mozgóárusításért naponta és négyzetméterenként szintén 152 (azaz százötvenkettő) forintot kell leperkálni, azaz fizetni.

Négyzetméterenként és havonta 180 (azaz száznyolcvan) forint a fizetendő közterület-használat díj a vendéglátóipari üzemegységek kerthelyisége, előkertje után. A kiállítások, valamint a sport- és kulturális rendezvények után négyzetméterenként és naponta 25 (azaz huszonöt) forint a fizetnivaló összege.

Az üzleten kívüli, azaz házaló tevékenység után fizetendő összeg már borsosabb: 6 ezer 381 (azaz hatezer-háromszáznyolcvanegy) forint. A közterület-használatra át nem adott terület használatára is lehetőség van, ilyenkor azonban az igénylővel külön megállapodást köt az önkormányzat a díjról.

A hirdető berendezés, cég- és címtábla elhelyezésének díja havonta és négyzetméterenként 360 (azaz háromszázhatvan) forint. A gépi automaták épület homlokzatán való elhelyezése, telefonfülke elhelyezésének tarifája naponta és négyzetméterenként 25 (azaz huszonöt) forint. Naponta és szintén négyzetméterenként 42 (azaz negyvenkét forint) a mutatványos és cirkuszi tevékenység díja, 541 (azaz ötszáznegyvenegy) forintot kell naponta fizetni a közterület-használat után annak, aki hangosbemondót kíván üzemeltetni. Az üzleti áruszállításhoz szükséges rakodótér díja havonta és négyzetmétereként 180 (azaz száznyolcvan) forint.

Az alkalmi- és mozgóárusoknak azonban semmilyen közterület-használati díjat sem kell fizetniük búcsúnapon vagy a falunapon.