Hírek Térség Top

Pitvaros: jelentős fejlesztések előtt a Mezőhegyesi út

Több fejlesztést is terveznek a pitvarosi Mezőhegyesi úton, ahol a tervek szerint optikai kábelhálózatot vezetnek át a szomszédos településre, de kerékpárút épül, megújul a rossz járda és kicserélik a hatvan éve lefektetett ivóvíz gerincvezetéket is. Fotó: google street view

Állami beruházás a 4434-es út felújításának Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes közti történő felújítása. Tavaly Pitvaros-Ambrózfalva nyomvonalon történt felújítás, amit idén folytatnak Ambrózfalva-Nagyér vonalon a megyehatárig, Tótkomlós irányába. A pitvarosi mikrotérségben azonban több, leginkább Mezőhegyes felé célzott fejlesztést is terveznek. Ezek egyike a Csanádpalota-Pitvaros-Mezőhegyes közötti útfelújítás.

– Mivel ez állami beruházás, mely a csanádpalotai körforgalomtól Pitvaroson át Mezőhegyesen át a battonyai, orosházi leágazásig zajlik majd, erről nem sokat tudok. Bár az útfelújítás áthalad a falun, de ez a község költségvetését nem érinti és döntést sem kell benne hoznunk. Azt viszont tudom, hogy folytatódik a Magyar Falu Programban tavaly elkezdett útfelújítási program, Ambrózfalvától Nagyéren keresztül a megyehatárig, tudtommal még az idén – mondta Radó Tibor.
Pitvaros polgármestere a községet érintő fejlesztése közt megemlítette, hogy Mezőhegyesig bővítik majd a Pitvaroson is meglévő, a DIGI tulajdonába került, de korábban az Invitel által kiépített optikai informatikai kábelt. – Ez a kábel hozzánk Orosháza felől érkezik. A DIGI a saját hálózatát úgy bővíti, hogy azt Pitvarosról viszik tovább Mezőhegyes felé. De a négy településnek, azaz Nagyérnek, Ambrózfalvának, Csanádalbertinek és Pitvarosnak is van saját optikai hálózata – tette hozzá.

A járdafelújítás összefügg a tervezett Pitvaros és Mezőhegyes közti kerékpárút építéssel. – A kerékpárút építésére, a Csongrád Megyei Önkormányzat, Csanádpalota és Pitvaros közös konzorciumi pályázatával elnyert egymilliárd-egyszázmillió forintos pályázat, érinteni fogja a Mezőhegyesi út bolt felőli oldala járdáját is, hiszen közvetlen mellette fut majd. A bontási munkák során a járda biztosan megsérül majd, ezért kell azt majd felújítani egészen a tüzéptől. A bicikliúttal közösen kell kialakítani majd a járda végleges állapotát. Ez a járda most sincs jó állapotban. Az építés útjában lesznek majd az utcai gyümölcs- és díszfák és a növényzet. Ezeket majd el kell távolítani, ugyanis útban lesznek. Az utca közterület, azaz vagy az önkormányzat vagy az állam a tulajdonosuk, nem az adott ingatlantulajdonosoké, azaz ezeket a fákat annak idején ki sem lehetett volna ültetni – mondta Radó Tibor.

Azoknak, akik gyümölcsfával rendelkeznek az érintett utcaszakaszon új facsemetéket biztosít az önkormányzat.
– A kerékpárút építési pályázatot márciusban nyertük meg, 36 hónap áll a rendelkezésünkre a kivitelezésre. Ezt megelőzi a az érintett terület tulajdonjogi rendezése, majd a közműegyeztetés, a tervezés. Az ezt követő közbeszerzési eljárás kiírása és lezárása után indulhat csak a kivitelezés. Szeretnénk, ha a kerékpárút leendő nyomvonala alatt futó, hatvan éves, eternit csövekből álló ivóvíz gerinchálózatot is kicserélnék. A Dózsa György utcától Mezőhegyes felé tartó vezetékcseréhez a forrás és az engedélyek is megvannak, s tavaly Makón a kivitelezési szerződést is aláírtuk, így bízom benne, hogy idén el is készülnek vele – mondta a polgármester.