Hírek Makó

Istentiszteletekkel bővül a Makói Városi Televízió műsorlistája

A Szent István Király Plébániatemplom és a Belvárosi Református Egyházközség istentiszteleteit is műsorra tűzi a városi televízió.

A Szent István Király Plébániatemplom istentiszteleteivel bővül a Makói VTV műsorlistája

Húsvét küszöbén állva a római katolikus felekezet sem kívánja magára hagyni híveit, ezért csütörtöktől az ünnepkör végéig négy napon át, majd minden vasárnap a Szervita kápolnából a Makói Városi Televízió közvetítése útján juttatják el híveikhez prédikációjukat.

A húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi eseménye. A katolikus egyházban nagyböjt előzi meg, önmegtartóztatásra tanít. Ezt szintén a Virágvasárnap, valamint a húsvéti szent három nap követi. Ebből nagypéntek a legkülönlegesebb, ekkor nem ünnepelhetnek a római katolikusok szent misét, viszont szertartást tarthatnak „Úrunk szenvedésének az ünneplése” címmel.

– A következő pedig úgy mondjuk, hogy a Húsvéti Vigília vagyis Húsvét előestéje Nagyszombat este. Ez a szertartás az egész egyházi év csúcspontja, kiemelkedő liturgiája. Viszont most sajnos ezt sem tudjuk a maga pompájában megünnepelni, viszont a megfelelő módon lehetőség van rá és ezt most is meg fogjuk tartani, és ez nyilván a feltámadásnak, a Húsvétnak az ünneplése, tehát szombat este. Ugyan így majd a Húsvét vasárnap reggeli ünnepi szentmisére is sor fog kerülni – fogalmazott Pálfai Zoltán, római katolikus plébános.

A kormány rendeleteit betartva a Szent István Király Plébániatemplomban is zárt ajtók mögött kerülnek megrendezésre a húsvéti ünnepközhöz tartozó hagyományok. A televízió adta lehetőséggel azonban Pálfai Zoltán római katolikus plébános is élt, aki megkeresve a szerkesztőséget a képernyőn keresztül kíván majd szólni híveihez. Az első ünnepi adásra Nagycsütörtökön „Szentmise az utolsó vacsora emlékére” címmel kerül sor 19 órai kezdettel. A nagypénteki „Úrunk szenvedésének megünneplése” ugyancsak 19 órától látható. A szombati Húsvéti Vigília szertartást 20 órakor tűzi műsorára a makói TV, míg vasárnap reggel 9 órától lesz látható a „Szentmise a Krisztus feltámadásának ünnepén” igehirdetés.

Műsorra tűzi a Belvárosi Református Egyházközség istentiszteleteit is a városi televízió

A Makói Városi Televízió nézői Húsvét Nagypéntekjén és vasárnaponként 10 órától otthonukban követhetik végig a helyi Belvárosi Református Egyházközség miséit. Ezen alkalmakkor a felekezet lelkésze, Kondrát Zoltán zárt kapuk mögött hirdet igét, melyet a televízió kamerái rögzítenek és a megszokott istentiszteletek időpontjával megegyezően műsorra is tűzi.

A jelenlegi helyzetre reagálva az egyházak is lépéseket tettek híveik biztonsága érdekében. A templomokban nem gyűlnek össze a különböző felekezetű gyülekezetek tagjai: nem kerítenek sort az esküvőkre és a keresztelőkre sem, a temetések szűk körben kerülnek megtartásra. A misék zárt ajtók mögött zajlanak, azonban többen élnek a technika adta lehetőségekkel, így szólítva meg az idősebb és a fiatalabb korosztályt egyaránt.

– Most egy rendkívüli élethelyzetben vagyunk és még nehezebb napok következnek ránk. Azért gondoltam arra, hogy megkeressem a Makói Városi Televíziót, hogy mindenki szinte otthon van és része lehessen egy-egy istentiszteletnek vasárnaponként és örömmel segít a televízió abban, hogy eljusson mindenkinek az otthonába Istennek az üzenete, egy-egy imádság, amikor a televízió előtt követhetjük nyomon azt, ami itt bent a templomban történik. Ebből most ki vagyunk rekesztve valamennyien, de mégis így a képernyők előtt ülve megélhetjük azt a közösséget, amit eddig a templomainkban tettünk meg – fogalmazott Kondrát Zoltán lelkész.

A Belvárosi Református Egyházközség lelkésze, Kondrát Zoltán azt is elmondta: ebben a nehéz időszakban mindenki tegye meg a tőle telhetőt embertársai és saját maga érdekében, bízva abban, hogy minél hamarabb visszatérnek a dolgok régi kerékvágásukba. A liturgikus szertartásokat az elkövetkezendő időszakban vasárnaponként, 10 órától láthatják a nézők. A Húsvéti ünnepekre való tekintettel a Nagypénteki istentiszteletet 10 órától tűzi műsorára a Makói TV a Belvárosi Református Templomból.