Hírek Makó

Felhívás az önkormányzati kitüntetésekről és adományozásuk rendjéről és annak határidejéről

Makó Város Önkormányzata Makó Városért Emlékplakettet (a továbbiakban: Emlékplakett) adományozhat azoknak a magánszemélyeknek, akik a város fejlődése érdekében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el, továbbá azoknak a csoportoknak, egyesületeknek és társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, amelyek tevékenységükkel kiemelkedő módon járultak hozzá a város szellemi és anyagi gyarapodásához.

Makó Város Önkormányzata Makó Város Emlékérmét (a továbbiakban: Emlékérem) adományozhat azoknak a magánszemélynek, vagy közösségnek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak és munkájukat lelkiismeretesen, kimagasló teljesítménnyel végzik.

Az Emlékérem a következő kategóriákban adható át:

  • a) Makó Város Nevelésügyéért Emlékérem,
  • b) Makó Város Közszolgálatáért Emlékérem,
  • c) Makó Város Közművelődéséért Emlékérem,
  • d) Makó Város Biztonságáért Emlékérem,
  • e) Makó Város Egészségügyéért Emlékérem,
  • f) Makó Város Sportjáért Emlékérem,
  • g) Makó Város Szociális gondoskodásáért Emlékérem.

A kitüntetések adományozásának rendje: A Makó Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozását kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, egyesület, szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre méltónak tartott személy, csoport, egyesület, szervezet vagy közösség nevét, címét, valamint az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, amellyel a javaslattevő szerint méltónak bizonyult a kitüntetésre, a kitüntetésre javasolt életútját.

Az átadandó kitüntetésekre vonatkozó javaslatokat 2020. április 30-ig kérem írásban juttassák el a polgarmester@mako.hu e-mail címre.

 

 

Forrás: Makó Város Önkormányzata