Hírek Makó

Így változik a tej- és húskészítmények árusítása a makói piacon

Feltételekkel, de újra lehet ilyen terméket árusítani a piacon, áll a határozatban, amelyet a polgármester a közösségi oldalán tett közzé.

MAKÓ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK
13/2020. (IV.04.) SZÁMÚ HATÁROZATA

A tej- és húskészítmények árusításáról a makói piacon

Farkas Éva Erzsébet, Makó Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Kormányrendelet alapján elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi döntést hozom:

Az 1/2020. (III.14.) számú Polgármesteri döntés 7. pontjában meghatározott, a Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett városi piacon a magas kockázatot jelentő állati eredetű tej- és húskészítmények árusítására vonatkozó tilalmat a következők szerint módosítom:

  1. A tejterméket és húskészítmények értékesítő árusok (a továbbiakban: árusok) maradéktalanul kötelesek megfelelni a vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályairól szóló 59/1999. (XI. 26.) EüM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak.
  2. A piac üzemeltetője a Rendeletben foglaltaknál szigorúbban határozza meg az értékesítésre kerülő áruk kiszerelését és a személyi higiéniai előírásokat a járványügyi helyzetre tekintettel.
  3. A piac területén csak előre kicsomagolt termékeket lehet árusítani.
  4. Az árusító köteles az árusítóasztalt az áru kihelyezése előtt mosható, fertőtleníthető fedőréteggel ellátni, azt rendszeresen fertőtleníteni és az árusítóasztalon kézfertőtlenítőt elhelyezni. Fokozott figyelmet kell fordítania, hogy a vevők csak alapos kézfertőtlenítés után nyúlhatnak az árucikkhez és az árusító is köteles kezét rendszeresen fertőtleníteni. Árusító köteles szájmaszkot viselnie a piaci árusítás alatt.
  5. Elrendelem továbbá, hogy a piac üzemeltetője az alábbi tájékoztatást kell, hogy kirakja jól látható helyre: “A forgalomba hozott élelmiszer biztonságáért, minőségéért, a nyomon követhetőség biztosításáért és az előírt személyes higiéniai előírások betartásáért az árus a felelős. Az előírások be nem tartásából eredő bármilyen egészségügyi következményeiért a piac üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli!”