Hírek Térség Top

Dobozos ügyintézést biztosítottak Apátfalván, Magyarcsanádon és Földeákon

Nem mindenki tudja használni az online illetve a telefonos ügyintézést. Így Földeákon, Magyarcsanádon és Apátfalván is biztosították a dobozos ügyintézést a községházán. A címlapképen a magyarcsanádi községháza

Csak rendkívüli esetben biztosítják a személyes ügyintézés lehetőségét az ország valamennyi polgármesteri hivatalában, s ez igaz a makói kistérség kistelepülésein is, de telefonon előzetesen még így is be kell jelentkezni a legfontosabb ügyekben.

A közös önkormányzati hivatalt működtető Apátfalván és Magyarcsanádon – alkalmazkodva a helyi sajátságokhoz – lehetővé tették az offline ügyintézést is. Ehhez ugyan el kell menni a községházakhoz, de nem kell bemenni az ügyintézőkhöz.

Magyarcsanád is működik az úgynevezett dobozos ügyintézés. A kihelyezett doboz mellett találhatók a szociális kérelmek formanyomtatványai, azt kell kitölteniük az igénylőknek, majd visszahozva a dobozba kell belehelyezni azt. A kérelmeket – tudtuk meg Farkas János polgármestertől – a hivatal dolgozói veszik ki a megfelelő védőfölszerelésben, majd dolgozzák fel azokat. Az így beérkezett kérelmeket pedig időszakonként bírálják el.

A dobozos ügyintézés bevezetésének egyébként rendkívül egyszerű az oka: március 19-én és 20-án, a Magyarcsanádon, a segélyezéssel kapcsolatosan elindult híresztelés miatt – rendkívüli nagy mennyiségű ügyfélforgalmat kellett lebonyolítaniuk a polgármesteri hivatal munkatársainak, annak ellenére, hogy a hivatal március 16-ától csak rendkívüli esetben fogadja az ügyfeleket.

A magyarcsanádi önkormányzat felhívta a figyelmet arra, hogy a dobozokba helyezett kérelmet csak akkor tudja megtárgyalni az illetékes bizottság, ha azok hiánytalanul, minden szükséges melléklettel kerülnek a dobozokba. Aki a kérelmek kitöltéséhez fénymásolási vagy bármilyen ás segítséget kér, annak be kell jelentkeznie a polgármesteri hivatal 62-520-630-as telefonszámán. De itt kell bejelentkezni az akut, halaszthatatlan ügyek intézése érdekében is.

A helyi képviselő-testület nem vezetett be új támogatási formát, így nem osztanak sem fertőtlenítő szereket, sem tartós élelmiszert.

Apátfalván a községháza hátsó épületrészében történik a szociális kérvények leadása, itt is egy dobozt helyeztek ki ennek érdekében. A szintén kirakott formanyomtatványok kitöltése után oda, a dobozba kell azokat bedobni. Amint az Szekeres Ferenc polgármestertől megtudtuk, a kérvények kitöltésében a hivatal a szükséges védőfölszereléssel felszerelt munkatársa segít az ügyfélnek, ha az valamilyen ok miatt nem boldogul vele.

Földeákon március 25-e óta bizonytalan ideig szünetel a személyes ügyfélfogadás a községházán. A polgármesteri hivatalnak címzett kérelmeket itt is egy kihelyezett dobozba kell beletenni.

A személyes ügyintézésre itt is csak rendkívül korlátozott körben van lehetőség, így termőföld elővásárlási vagy elő-haszonbérleti ügyekben személyesen benyújtható elfogadó nyilatkozatok beadásakor, teljes hatályú apasági nyilatkozatok megtételekor, illetve hatósági bizonyítványok kiállításánál. De ezen esetekben is be kell telefonon jelentkezni.

Az anyakönyvi ügyintézést a Földeákon és Óföldeákon otthonukban elhunytak esetében a temetkezési szolgáltató intézi. Az anyakönyvi kivonatot a foldeak@foldeak.hu email címen vagy a Polgármesteri Hivatal 6922 Földeák, Szent László tér 1. szám alá címzett levélben lehet kérni. A házasságkötés szándék bejelentéséhez is előzetes telefonos időpont egyeztetés után van lehetőség.

De így lehet módosítani vagy törölni a már meglévő házasságkötési időpontot is. A névadókat a koronavírus vészhelyzet idején nem lehet megtartani.

Hagyatéki ügyekben nincs személyes ügyfélfogadás, és a járványügyi helyzet miatt az ingó- és vagyon leltár felvételére sincs lehetőség.