Hírek Térség Top

Nem emelkednek a térítési díjak Földeákon

Viszont a koronavírus vészhelyzet miatt eltolják a falunap májusra tervezett időpontját – döntött róla a képviselő-testület, ahogy arról is, hogy biztosítja az önerőt a helyi szociális és a mezőgazdasági közmunkaprogram indításához.

Tudomásul vette Hajnal Gábor polgármester, az előző ülés óta történt legfontosabb eseményekről, illetve a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóját a földeáki képviselő-testület, márciusi soros ülése legelején. A képviselők módosították a közterület használatról szóló korábbi helyi rendeletet.

A testület úgy döntött, hogy nem változtat a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások – nappali ellátás, étkeztetés, házi segítségnyújtás, (szociális segítés, személyi gondozás) intézményi térítési díjain.

A képviselők határoztak arról, hogy április 22-én és 23-án lesz az óvodai beiratkozás a Gyermekmosoly oviban. A testület arról is döntött hogy nem csatlakozik a Makói Többcélú Kistérségi társulás által Makón biztosított sürgősségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz, miután a település pénzügyi helyzete miatt nem tudja vállalni, annak a községre eső évi 389 ezer 750 forintos díját.

A testület megszavazta, hogy biztosítja a helyi szociális közmunkaprogram indításához szükséges 255 ezer 328 forint önerőt (a teljes program 34 millió 499 ezer 495 forint). Ez a közmunkaprogram 25 regisztrált álláskeresőnek, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személynek biztosít munkalehetőséget. A testület 1 millió 790 ezer 734 forintot biztosított a mezőgazdasági startmunka program önerejeként. Ez 50 személynek ad munkát.

A testület a továbbiakban döntött a Magyar Falu Programban elnyert önkormányzati út és járdafelújításokkal, az orvosi rendelő felújításával, az óvodai öltözőszekrények beszerzésével kapcsolatos pályázatokról is.

Hajnal Gábor polgármester az egyéb napirendi pontok közt javasolta, hogy az eredetileg májusra tervezett falunapot, a koronavírus veszélyhelyzet miatt, egyelőre tolják el. A testület ezt elfogadta, azzal, hogy annak az időpontját később határozzák meg.