Hírek Térség Top

Magyarcsanádon nem lesz az idén falunap

A koronavírus veszély hosszú távú következményei miatt az idei falunapra szánt két és félmillió forintot átcsoportosította a helyi képviselő-testület. Szerdától az óvodások is kapnak ételt, miután étkeztetésüket az egyháztól átvállalta az önkormányzat.

A magyarcsanádi képviselő-testület márciusi rendes ülésén megtárgyalta és elfogadta a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, azzal, hogy a testületi köszönetét fejezte ki a végzett munkáért a családgondozónak és a gyermekvédelem területén dolgozó valamennyi társszervnek.

Az idén február 20-a óta a család- és gyermekjóléti szolgálat családsegítői feladatait Magyarcsanádon és Nagylakon ellátó Erdélyi Katalin által összeállított beszámolóból kiderült, hogy Magyarcsanádon 5 család összesen11 gyermekét gondozta alapellátás keretében a gyermekjóléti szolgálat, míg Nagylakon nem volt ilyen család, gyermek. Magyarcsanádon 9 család 12 gyermeke, míg Nagylakon 1 család 1 gyermeke állt védelembe vétel alatt. A fő problémák jellemzően a családi konfliktusok, a gyermeknevelési és életviteli problémák, illetve iskolai hiányzások voltak. Nevelésben lévő gyermekek száma Magyarcsanádon tavaly 13 volt, míg Nagylakon nem volt ilyen. Családba fogadott gyermekek száma Magyarcsanádon 6 volt, míg Nagylakon nem volt ilyen.

A testület megtárgyalta és szintén elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz kapcsolódó tavalyi szakmai munkáról szóló beszámolót, mely egyik fontos megállapítása szerint a felmerülő napi problémákat hatékonyan és gyorsan oldották meg a gondozók, az ellátottak és hozzátartozóik együttműködésével. Nehézséget jelent a házi segítségnyújtásban, hogy továbbra is a gondozónők találkoznak olyan élethelyzetekkel, lakáskörülményekkel, melynek megoldására önerőből nem mindig képesek.

A testület határozati javaslatban állapította meg, hogy ebben az esztendőben nincs az önkormányzatnak a nemzeti közbeszerzési értékhatárt meghaladó közbeszerzéssel érintett tevékenysége.

A testület tudomásul vette a koronavírus veszély miatt eddig tett magyarcsanádi intézkedéseket, s hosszú távú forrást különített el a hosszú távú védekezésre, mégpedig két és félmillió forintot.

– Emiatt nem lesz falunapunk, hiszen az arra szánt összeget csoportosítottuk át. Míg a jogszabály nem rendezi pontosan kinek a feladata, átvállaljuk szerdától a református egyháztól az óvodások ebédjét, azaz azt mi fizetjük azt. A védekezésre, kármentesítésre átcsoportosított összeg azonban nagyon kicsi – mondta Farkas János polgármester.

Az önkormányzathoz 57 segélykérelem érkezett be hétfőn, az illetékes bizottság bírálatát követően mindnek segélyt ítéltek be. Alapvető probléma, hogy a községben nagyon sokan napszámban dolgoznak, de most nem mernek napszámba menni. A családtagok otthon maradtak a gyerekekkel, bevétel nélkül – világított rá a helyzetre a polgármester.