Hírek Térség Top

Félmillióval segíti a Mikáczó családot a földeáki önkormányzat

Erről is döntött a testület februári soros, nyilvános ülésén. A képviselők a község 2024-ig tartó gazdaságfejlesztési programját is elfogadták, de a község idei költségvetéséről még tárgyalnak majd.

A testület az ülés elején meghallgatta és egyhangúan elfogadta Hajnal Gábor polgármester, a legutóbbi ülés óta történt legfontosabb eseményekről, illetve a polgármester tavalyi, átruházott hatáskörben hozott intézkedéseiről szóló tájékoztatóját.

A tavalyi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatóból kiderült, 2019-ben a magánszemélyek kommunális adója tervezett 12,4 millió forintjából, 1 millió 954 ezer forint nem folyt be a községi kasszába, azaz ekkora hátralékot halmoztak fel a helybéliek. A helyi iparűzési adónál 43 millió 665 ezer forint volt a betervezett összeg, ebből 823 ezer forint lett a hátralék. A gépjárműadónál 6 és félmillió forintot terveztek, ebből 473 ezer forintot nem fizettek be.

A község minimális termőföld bérbeadásából pedig 3 ezer 600 forint származott. Itt nem keletkezett hátralék. A betervezett 62 millió 643 ezer forintos adóbevételekből csak 3 millió 250 ezer forintot nem fizettek be.

A testület döntött arról, hogy a község idei költségvetési rendeletét egy következő rendkívüli ülésén tárgyalja. Ennek az oka, hogy a pénzügyi csoport vezetője január 9-vel egy másik községben dolgozik tovább, míg az új pénzügyi csoport vezető csak február 4-vel állt munkába, így azon hét péntekéig nem készült el a költségvetés. – Úgy döntöttünk, hogy semmi oka, hogy kapkodjunk, megvárjuk, hogy átlássa a területet, s rendkívüli ülésen tárgyaljuk majd meg – mondta Hajnal Gábor polgármester.

A testület módosította a magánszemélyek kommunális adókedvezményével kapcsolatos nemrégen alkotott rendeletét, mely szerint a tűzoltók, polgárőrök és a véradók 10 százalékos engedményt kapnak. A rendelet kiterjedt a tűzoltók és a polgárőrök közvetlen családtagjaira, ha csak azok tudták érvényesíteni a kedvezményt, de a véradókéra nem. Most őket is belevették.

A testület – szintén egyhangúlag – elfogadta a község 2019-2024 közti gazdaságfejlesztési programját.

A testület döntött arról, hogy ötszázezer forinttal támogatja a Mikáczó családot. A képviselők úgy tudják, hogy család az édesanya, azaz Pál Anita rehabilitációjához szükséges mozgató gépekkel jól áll, így a megítélt támogatást Mikáczóék a közüzemi számláik (gáz, víz, áram) rendezésére fordíthatják.

A földeáki képviselők 100 ezer forinttal támogatják a Bárdos István és felesége által szervezendő március 28-i népzenei találkozó megrendezését, döntöttek arról is, hogy Madarász Attila tanyagondnok bérelheti (saját kérésére) az egyik üresen álló pedagógusi szolgálati lakást, illetve jóváhagyták a polgármester szabadságolási ütemtervét.