Hírek Térség Top

Személyeskedő vitába torkollt egy képviselői jelzés Csanádalbertin

Egy beteget kiküldtek a csanádalberti orvosi  rendelő mozgáskorlátozott mosdójából – derült ki egy képviselői jelzésből. Az eset miatt személyeskedő vita kerekedett a csanádalberti és a pitvarosi polgármester között, az ambrózfalvi, a csanádalberti, a nagyéri képviselők ma esti közös ülésén. A községek egyébként döntöttek az idei költségvetésükről, beleértve ebbe a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatalét is. Pitvaros azonban tovább tárgyalja a saját költségvetését.

A csanádalberti községházán tartott közös testületi ülésen, a négy kistelepülés képviselő-testületei döntöttek arról, hogy a közös önkormányzati hivatal ebben az esztendőben hány forintból gazdálkodik.

A Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetésének kiadási/bevételi főösszegét 69 millió 55 ezer 600 forintban határozták meg, ezen belül a kiadási oldalon 56 millió 290 ezer 800 forint személyi juttatással és 10 millió 170 ezer 870 forint járulékkal számoltak. Csjernyik Zoltán polgármester elmondta, ennél jobban már nem lehet lefaragni a közös hivatal költségvetését. A négy testület tagjai egy tartózkodással fogadták el az előterjesztést.

A Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati Társulás idei bevételi és kiadási főösszegét 67 millió 169 ezer 599 forintban határozták meg.

Az ambrózfalvi testület döntése szerint a község idei költségvetése kiadási és bevételi főösszege 90 millió 615 ezer forint. Ezen belül 23 millió 515 ezer 882 forint személyi juttatással, és az ehhez tartozó 2 millió 832 ezer 994 forint járulékkal kalkuláltak. Készpénzzel rendezhetők a karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások, a reprezentációs költségek, a segélyekkel kapcsolatos kifizetések, a készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, a bérjellegű kifizetések, könyv, folyóirat, kis értékű tárgyi eszköz, szakmai anyagok beszerzése, illetve a postai kézbesítés költségek.

A csanádalberti testület döntése szerint a község idei költségvetési főösszege 332 millió 563 ezer 326 forint, ezen belül 33 millió 294 ezer 355 forint személyi juttatással, illetve 3 millió 494 ezer 418 forint járulékkal számolnak. Készpénzben a karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások, reprezentációs költségek, a segélyek, a készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások, a bérjellegű kifizetések, a könyv, folyóirat a kis értékű tárgyi eszköz és a szakmai anyagok beszerzése, illetve a postai kézbesítés költségei fizethetők. A polgármester elmondta, a község költségvetési helyzete stabil és bőven van tartalékuk, melyet a község előmenetele érdekében fognak felhasználni. Többe közt emelni szándékoznak a családok támogatását.

A nagyéri testület döntése szerint a község idei költségvetése alapján a kiadási és bevételi főösszeg egyaránt 104 millió 231 ezer 746 forint lesz. Ezen belül 42 millió 982 ezer 3 forint személyi juttatással, 5 millió 715 ezer 362 forint járulékkal, 27 millió 391 ezer 959 Ft dologi kiadással, 8 millió 360 ezer 874 forint működési pénzeszköz átadással, 6 millió 931 ezer 212 forint ellátotti juttatással, valamint 12 millió 850 ezer 336 forint felhalmozási kiadással számoltak. Az önkormányzat készpénzzel karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadásokat, reprezentációs költségeket, segélyekkel kapcsolatos kifizetéseket, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadásokat, bér jellegű kifizetéseket, könyv, folyóirat beszerzéseket, kis értékű tárgyi eszköz beszerzését, szakmai anyagok beszerzését, valamint a postai kézbesítés költségeit rendezheti. A község nem tervez olyan több évre áthúzódó kiadással járó feladatokat, mely az idei költségvetést érintené.

A pitvarosi képviselők Radó Tibor polgármester javaslatára egyhangúlag arról határoztak, hogy elhalasztják a költségvetés tárgyalását, mellyel kapcsolatban újabb munkaértekezletet tartanak majd. Pitvaros polgármestere többek közt elmondta, hogy nem tudtak eddig mindent megbeszélni, s függőben van a kerékpárút építése is.

A négy testület ezt követően egyhangúlag elfogadta az idei ülés- és munkatervét, valamint meghatározta Csjernyik Zoltán (Csanádalberti), Dorotovicsné Gulyás Judit (Ambrózfalva), Lőrincz Tibor (Nagyér) polgármesterek idei szabadságolási ütemtervét. Radó Tibor (Pitvaros) szabadságolási ütemterve még nem készült el, így arról majd egy későbbi ülésen döntenek.

Az egyebekben Csjernyik Zoltán közölte, hamarosan köszöntik a 90 éves Madari Bélánét. A makói mentőállomás kérelmét 30 ezer forinttal támogatták, újabb mentőeszközök vásárlása érdekében.

Meghatározták az óvodai nyitva tartást is. Ambrózfalva döntött arról, hogy ötezer forinttal támogatja a szegedi koraszülött mentőszolgálat tevékenységét.

Képviselői jelzés érkezett, hogy az orvosi rendelőben egy beteget kiküldtek a mozgássérült mosdóból. Kiderült, hogy ez igaz és nem egy esetben fordult elő. Csjernyik Zoltán elmondta, ha ez a csanádalberti községházán fordult volna elő, akkor a következő nap már nem kellene munkába jönnie a munkatársának.  A Szociális Társulás vezetőjét vagy helyettesét pedig hiányolta a testületi ülésről, mondván, hogy 70 milliós költségvetéssel működnek, s helyettes vezetőt is fizetnek, mert így nem volt kit megkérdezni a történtekről. Kijelentette, hogy Csanádalberti ezért jövő január 1-től kilép a társulásból. A polgármester kemény szavait kifogásolta Radó Tibor, aki a társulás és az intézmény alapszabályzatát említette, miszerint az intézmény képviselőjének nem kell jelen lennie a testületi ülésen. A két polgármester személyeskedésbe futó vitáját Zatykó Pál képviselő próbálta lezárni, s kérte, Csjernyik Zoltánt, hogy vonja vissza a kilépési szándékkal kapcsolatos kijelentést. Nem tette. Az ügyet azonban kivizsgálják. Csjernyik Zoltén az ülés végén megkövette Radó Tibor polgármester társát, illetve bárkit, akit esetleg a hozzászólásával megbántott.

Moravszki Gábor képviselő elmondta, szeretné feltámasztani a mikrotérségi gyermeknapot. Ugyanis úgy látja, már az óvodából is elviszik  a gyerekeket, nemhogy az iskolából. Az ötletet támogatták.