A Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóságba, illetve a Tótkomlósi Állati Hulladék-kezelési Társulásba is Csjernyik Zoltánt delegálták a csanádalberti közös önkormányzati ülésen. Az ambrózfalvi, nagyéri, csanádalberti és pitvarosi testület jelenlévő tagjai több más döntést is hoztak.

A testület elfogadta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere a két ülés közt történt legfontosabb eseményekről tartott tájékoztatóját, majd több fontos döntést is hoztak.

A képviselők a Tótkomlósi Önkormányzati Tűzoltóságba, valamint a Tótkomlósi Állati Hulladék-kezelési Társulásba is Csjernyik Zoltánt delegálták.

Levették a napirendről a Makói Többcélú Kistérség Társulás által a kistérségi fogászati ügyelet ellátásával kapcsolatos napirendet, ugyanis az még szervezés alatt áll, és a döntéshez nem állt a rendelkezésükre minden információ.

Módosították a Csanádalbertiért Közalapítvány Alapító okiratát. A közalapítvány alapító okirata korábban a módosításokkal együtt elkészült és azt a Szegedi Törvényszéknek beküldték. A törvényszék azonban négypontos hiánypótlásra adta vissza az okiratot. Ezt most megtették.

A pitvarosi testület tagjai döntöttek az „Egyedi szennyvízkezelés” című pályázatuk megvalósításához szükséges előleg lehívásáról.

Az egyéb napirendek között a Magyar Államkincstár felhívására pontosították a közös önkormányzat rendeleteit és társulási megállapodásait. Azaz módosították az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatait, továbbá egységesítették a széles sávú, a szociális és az óvodai társulások megállapodásait. A módosítások csupán technikai jellegűek, így például ahol a személynévnél nem volt feltüntetve a második keresztnév, de a személyi igazolvány azt tartalmazta, azt a megállapodásba bele kellett írni, és a törzskönyvbe is be kellett vezetni. De pontosítani kellett a kormányzati funkciók nevében bekövetkezett változásokat, illetve a társulási tagok címeit is miután azokban nem alkalmazható rövidítés. Így például a Petőfi S. u. helyett ki kellett írni a dokumentumokban, hogy Petőfi Sándor utca.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest