Eddig – munkája miatt – nem jelent meg az üléseken, de ma jelen volt és le is tette képviselői esküjét az apátfalvi testületi ülésen Varga Péter (független) képviselő. Egy tájház szükségességéről is szó esett. És döntöttek arról is, hogy a község nem vesz Alföldvíz részvényt.

A testületi ülése elején tett esküt Kerekes Józsefné, a helyi választási bizottság elnöke és a testület előtt Varga Péter (független) települési képviselő.

A testület elfogadta a nemzeti, állami és községi ünnepek megemlékezések programtervezetét. Szekeres Ferenc megkérte a kisebbségi önkormányzatokat, civil egyesületeket, hogy gondolkozzanak el arról, hogyan tudnának bekapcsolódni az ünnepekbe.

Langó Csaba művelődésszervező elmondta, az előző évekre épülnek a rendezvények, június 23-re idén terveznek egy tűzugrást, egy TOP-os pályázatnak köszönhetően. Ez a helyi identitást erősítő rendezvény, a Bökény Népe javaslatára. Az egyházi rendezvények közül búzaszentelés április 26-án lesz, a Langó kápolna búcsúját pedig augusztus 2-án vagy 9-én tartják. A terményszentelőt szeptember 6-ra tervezik

A testület elfogadta az Apátfalvi Értéktár Bizottság tavalyi munkájáról szóló beszámolót. Az értéktár bizottság beszámolójából kitűnt, a bizottság mozgalmas éve tud maga mögött, májusban öt újabb értéket vett fel a bizottság, s több javaslatot is adtak, bemutatták a 88 oldalas Apátfalvak értékei, Apátfalva Települési Értéktár című könyv.

Vargáné Nagyfalusi Ilona elmondta 2014 óta működik a jelenleg öttagú bizottság. A tagok önkéntesen és díjazás nélkül végzik munkájukat. Feladata csak a döntés lenne, azaz, hogy a javaslatot alapján eldöntse, hogy a beadandó javaslat érték vagy sem. Így ők állítják össze az értéktárral kapcsolatos javaslatokat. Kiemelte: régóta dédelgetett álmuk egy tájház, de legalábbis egy gyűjtemény létrehozása. Hangsúlyozta, hogy az utolsó órában vannak, még vannak a házakban összegyűjthető régi dolgok. Még néhány házon fellelhetők az apátfalvi házoromzatok, ezek megóvásában kellene segíteni a tulajdonosokat. Akár lakkozással is. De terveznek egy apátfalvi fényképalbumot, melyet a helyi családok régi fényképeiből állítanának össze.

Szekeres Ferenc polgármester szerint a bizottság a térségben is kiemelkedő munkát végez, több környező önkormányzat is mintának tekinti a munkáját és segítséget kér tőlük.

Varga Péter képviselő szerint is szükség volna egy tájházra a faluban. A Rákóczi utcai óvoda melletti házat a szegedi múzeum munkatársai néhány évvel ezelőtt megnézték, több másikkal együtt, s alkalmasnak találta azt tájháznak. Azt is elmondta, hogy az Apátfalvi Tűzoltó Egyesület tagjai is érdemesnek tartják tevékenységük megőrzését. A régi tűzoltóautót lehetne restaurálni – mondta.

A testület döntött arról, hogy változtatás nélkül fenntartja a cigány és a román nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, illetve elfogadta a lejárt határidejű határozatokról, illetve az átruházott hatáskörben hozott szociális döntésekről szóló jelentéseket.

Az Alföldvíz Zrt. az 1,7 milliárdos vesztesége miatt azzal kereste meg a tulajdonos önkormányzatokat, hogy segítsenek a tőkeemelésben 14 ezer forintos részvények vásárlásával. Szekeres Ferenc elmondta, a községnek nem áll módjában hozzájárulni az alaptőke emeléshez. A testület döntött arról, a bizottsági határozatoknak megfelelően, nem kíván törzsrészvényt vásárolni.

Az Apátfalvi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat azt kérte a községi önkormányzattól, hogy anyagi erővel járuljon hozzá a cigány tánc- és zene oktatásához. Raffai János, a cigány nemzetiségi önkormányzat elmondta: heti három alkalommal közel negyvenen járnak a közösségi házba. De tervezik egy idősebbekből álló folklórcsoport létrehozását is. A nemzetiségi elnök hangsúlyozta hogy a korábbi testülettől eltérően a képviselői tiszteletdíjukat is a cigányok támogatására fordítja.

A testület arról döntött, hogy támogatásként nem tudja biztosítani ezt az összeget, kérte, hogy azt a községi önkormányzattól kapott működési kiadásaiból valamint pályázatokból finanszírozza.

Varga Péter interpellációjában kérte, hogy papíros helyett emailban küldjék ki a testületi anyagokat, illetve az előterjesztések és a jegyzőkönyvek kerüljenek fel a község honlapjára.

Szekeres Ferenc és Szénási Hanna jegyző elmondta: az előző ciklusban is mentek ki anyagok emailben és a honlapra is felteszik majd azokat. Az informatikust megbízták ezzel a feladattal.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest