Makó Színes

A megtérés gondolatával fejeződött be az imahét

Befejeződött a keresztények egységéért folytatott eseménysorozat Makón. Az ökumenikus imahét utolsó vendéglátói az evangélikusok voltak, akiknél Biró István parókus hirdetett igét. A zárónap üzenete szívünk és elménk megváltozásáról szólt.

Január 19. és 25. között, szerte a világon ökumenikus imahetet hirdettek. A keresztények egységéért minden este más felekezetnél imádkoztak a makóiak; az idén a baptisták, a római és görögkatolikusok, valamint az újvárosi reformátusok csatlakoztak a kezdeményezéshez.

Az imaalkalmak lelki anyagát ebben az esztendőben a máltai és gozói keresztények állították össze Pál apostol viszontagságos tengeri utazása alapján. A szervezők az „igen emberségesen bántak velünk…” (ApCsel 28,2) igéjét választották ki központi gondolatnak.

Makón az a szokás alakult ki, hogy minden este egy másik felekezet vezetőjét kérik fel szónoknak. A hagyományoknak megfelelően, most is az evangélikusoknál zárult az imahét, amelyen Biró István prédikált. A helyi görögkatolikusok vezetője az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódva, a megtérés gondolatát állította mondanivalójának középpontjába. – Engednünk kell, hogy a szívünkben rést üssön az Isten, hogy megéljük a fényét, örömét és mindent másként lássunk. A kerettörténet szerint, ahogyan a máltaiak viszonyultak a hajótöröttekhez, nekünk is azzal a nyitottsággal kell fogadnunk Krisztust és megmutatnunk az életünkben, közösségeinkben – hangsúlyozta a szónok. Biró atya Pilinszkyt idézve elmondta, a megtérés nem az időből és a világból való kiszakítottságot jelenti, hanem azt, hogy hátat tudunk fordítani az időlegesnek és a világiasnak.

 

A parókus a helyi ökumenikus kezdeményezésre visszatekintve úgy látja, sok szépség és nehézség mellett, összességében egy értékes hetet tudhatnak magukénak a makóiak. – Ezek az esték az erejét mutatják Makónak és a benne lévő csoportoknak; azt bizonyítják, ha összefogunk, akkor számos dolgot meg tudunk tenni. Néha azt éljük meg, hogy egyedül kevesek vagyunk, de együtt meghatványozódik az erőnk –zárta gondolatait és ezzel az imahét alkalmait is Biró István. Az alkalmi gyülekezet közösségi szinten ma imádkozott együtt utoljára, vasárnap mindenki a saját egyházközségében ünnepel majd.

navigate_before
navigate_next