Hírek Térség Top

Nem vesz Alföldvíz részvényt Maroslele

Erről mai ülésén döntött a helyi képviselő-testület, mely többek közt elfogadta a község tavalyi költségvetése módosítását, s arról is döntött hogy eladja a Szegfű utca 2. szám alatti, illetve a Rózsa utca 76. szám alatti telkeket.

Elfogadta a maroslelei képviselő-testület ma délutáni a községházán tartott ülésén Drimba Tibor polgármester, a legutóbbi testületi ülés óta történt legfontosabb eseményekről, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját. Elmondta, találkozott Balázs Józseffel, a tankerület vezetőjével, akitől azt kérte, hogy az iskola alsó épülete felújításához járuljon hozzá. Illetve rendkívüli ülésen találkozott a testület Lázár János országgyűlési képviselővel, aki felajánlotta a segítségét a falunak.

Dr. Dóka Tímea jegyző a polgármesteri hivatal tavalyi munkájáról szóló beszámolója előterjesztésből kiderült, hogy a képviselő-testület ez évben 16 alkalommal tartott ülést ebből volt 5 rendkívüli. 8 zárt ülést és 1 közmeghallgatást is tartottak. A képviselő-testület 182 határozatot hozott és 22 rendelet alkotott. A Szociális és Civil Kapcsolatok Bizottsága 14 alkalommal ülésezett, átruházott hatáskörben 198 határozatot hozott. 2019. december 31-ig összesen 6039 beiktatott ügyiratot iktattak, de az ügyiratforgalmon felül a személyes ügyfélforgalom is jelentős volt. A jegyző bemutatta a polgármesteri hivatal két új munkatársát. A beszámolót elfogadta a testület.

A testület tagjai egyhangúan elfogadták a község tavalyi költségvetése módosítását. E szerint a mérlegfőösszeg a bevételi és kiadási oldalon is 1 milliárd 113 millió 511 ezer forint.

A képviselők módosították a helyi vagyonrendeletüket, mely oka, hogy Faragó Attila Béke utca 27. szám alatti lakos kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, jelezve szeretné megvásárolni a Szegfű utca 2. szám alatti – 2071 négyzetméteres – telket telephely létesítése céljából. Itt tárolná mezőgazdasági gépeit.

A képviselők döntöttek Drimba Tibor polgármester javaslatára arról is, hogy nem vásárolnak névre szóló, általános jogokat biztosító Alföldvíz részvényt. Ez azután került a testület elé, hogy az Alföldvíz Zrt. igazgatósága a közgyűlés felhatalmazása alapján megkereste részvényeseit, hogy további törzsrészvény vásárlása útján alaptőke emeléssel próbálják meg a társaság veszteségét csökkenteni, esetleg teljes mértékben finanszírozni. Az Alföldvíz Zrt-nek 1,713 milliárd forint prognosztizálható vesztesége lesz 2020-ban. A cég vesztesége két tényező következménye: a 2019. évi béremelések áthúzódó hatása és a 2020. évre számított minimális 8 százalékos további béremelés a személyi jellegű kiadásokat 986 millió forinttal emeli meg, ezen felül az elektromos áram árának növekedése várhatóan 200 millió forint többletkiadást jelent. A 2019. évi veszteség ugyanezen okok miatt 527 millió forint.

A testület döntött arról is, hogy az önkormányzat január 1-től határozatlan időre keretszerződést köt a szegedi dr. Sipos Ildikó ügyvéddel, 16 ezer forint+ áfa/óra eseti megbízási díjjal, valamint útiköltség térítéssel. Az ügyvédnőt korábban a kerékpárúttal kapcsolatos kisajátítási eljárás lefolytatásával is megbízták, és a közeljövőben több olyan ügy is indul (a „Maroslele Aranya” név levédése, a GIK bérleti szerződésének elkészítése, a kisajátítási eljárás már folyamatban van), amely során ügyvéd megbízása válik szükségessé.

A képviselők azt is megszavazták, hogy 890 ezer forintért eladják Laudisz Gábornak a Rózsa utca 76. szám alatti 1519 négyzetméteres telket, melyre a kérelmező házat szeretne építeni, s ezért a telekre korábban vételi ajánlatot is tett.

A testület elfogadta a helyi társadalmi szervezetek, a tavalyi önkormányzati támogatás felhasználásával kapcsolatos beszámolóit.

Az egyebekben felmerült, hogy murvát kellene hordani a nagyobb, például a Rózsa utcai kátyúkba. Kiderült, hogy a falunak van hideg aszfaltja, ami alkalmasabb erre a célra.