Hírek Kék hírek Ország-világ Térség

Börtönben marad a “skálás” gyilkos

A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa felülbírálta és azt megváltoztatta az elsőfokú bíróság végzését, azaz Bene Lászlót nem helyezte feltételesen szabadlábra.

Bár a büntetés-végrehajtási bíró január 14-én, első fokon döntött a budai Skálánál történt pénzszállítórablás és gyilkosság életfogytiglanra ítélt egyik elkövetőjének feltételes szabadságáról, az ügyészi fellebbezés miatt nem született akkor végleges döntés. A Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa ma felülbírálta és megváltoztatta az első fokú döntést. Így arról döntött, hogy a “skálás gyilkosként elhíresült Bene László továbbra is börtönben marad.

A másodfokú bíróság megállapította, hogy az elítélt a büntetés végrehajtási időszakának nagyobb részében szabálykövető és a bv. intézet rendjének megfelelő magatartást tanúsított, számos jutalmat is szerzett, azonban magatartása összességében kifogástalannak nem tekinthető, hiszen 2019-ben a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában született és az elítéltre nézve kedvezőtlen tartalmú büntetés-végrehajtási bírói döntés óta egy alkalommal fegyelmi fenyítésére került sor. Így tehát a törvényi feltételek egyike, a kifogástalan magatartás tanúsítása hiányzik.

A másodfokú bíróság a feltételes szabadságra bocsátás engedélyezésének további feltételét sem látta megállapíthatónak, ugyanis az elítélt büntetés-végrehajtási intézetben tanúsított magatartásának vizsgálatán túl nem lehetett figyelmen kívül hagyni az elítélt vonatkozásában beszerzett pártfogó felügyelői véleményben és igazságügyi orvosszakértői véleményben foglaltakat sem, mely vélemények aggályokat fogalmaztak meg az elítélt törvénytisztelő életmód folytatására való készsége tekintetében.

Mindezek alapján a másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy a feltételes szabadságra bocsátás nem lehetséges, a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül az elítélt esetében nem érhető el. Az alkalmazandó törvényi rendelkezés szerint ugyanis a büntetés célja a társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más bűncselekményt kövessen el. A szabadságvesztés az elkövető elszigetelésével közvetlenül hivatott szolgálni a társadalom védelmét, továbbá mind az egyéni (speciális) mind az általános (generális) prevenciós megelőzési célokat.

A törvényszék álláspontja szerint jelenleg nem állapítható meg, hogy az elítélt szabadlábra kerülése esetén a társadalmi együttélés szabályait maradéktalanul be fogja tartani és az elvárásoknak megfelelő életet fog élni, az elítélt a társadalom tagjaira nézve továbbra is potenciális veszélyt jelent, így a büntetésnek a társadalom védelmét érintő célja nem érhető el a szabadságvesztés további végrehajtása nélkül.

Minderre figyelemmel a másodfokú bíróság az ügyész által bejelentett fellebbezést alaposnak tartotta és az elsőfokú bíróság végzését megváltoztatta, mely során az elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte.

Mint ismeretes, Bene Lászlót a Legfelsőbb Bíróság 1996-ban több emberen, részben előre kitervelten, részben nyereségvágyból, részben aljas indokból elkövetett emberölés bűntettében és más bűncselekményekben mondta ki bűnösnek. Bene László több súlyos bűntettet követett el társával, Donászi Aladárral, aki 2001-ben a büntetésvégrahajtási-intézetben öngyilkos lett. Együtt rabolták ki például 1992-ben a Budai Skála áruház pénzszállító autóját, megölve közben egy egyetemistát, lőgyakorlatozás közben pedig két vadász életét oltották ki.
A Legfelsőbb Bíróság döntése az volt, hogy az elítélt legkorábban 20 év után bocsátható feltételes szabadságra. Ez az időtartam 2014. május 4-én telt le. A bíróság legutóbb 2018-ban döntött a férfi ügyében, és akkor nem helyezte feltételes szabadságra.