Hírek Térség

Testületi ülés Nagylakon

Hétfőn délután 2 órakor kezdődik a nagylaki képviselő-testület decemberi ülése a községházán.

A képviselők az előzetes napirend szerint meghallgatják Kolozsvári Rozália polgármester a legutóbbi testületi ülés óta történt legfontosabb dolgokról szóló jelentését, várhatóan elfogadják a 2020-as munkatervüket, megalkotják az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló helyi rendeletet, tájékoztatót hallgatnak meg a polgármester, a jegyző és az állandó bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, a jogi személyiségű társulásokban végzett munkáról, illetve a Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

A testület kitűzi a hivatal teljesítményértékelési céljait. Az előterjesztésekben szó esik a makói kistérség jövő évi belső ellenőrzési tervéről, felülvizsgálják a temető használattal kapcsolatos helyi rendeletet, elfogadják a helyi esélyegyenlőségi programot is.