Hírek Makó

Farkas Éva Erzsébet: köszönettel tartozunk a közfoglalkoztatottak áldozatos munkájáért!

A polgármester közösségi oldalán mondott köszönetet és kívánt számukra áldott és meghitt ünnepeket.

– Városunkban közfoglalkoztatottjaink a városüzemeltetés keretein belül szépítik településünket, a kertészeti, köztisztasági feladatok mellett ellátják parkjaink gondozását, közreműködnek az illegális hulladéklerakó-helyek felszámolásában, az önkormányzat tulajdonában lévő közel 8 hektáros területen zöldségnövényeket termesztenek, illetve tisztítják és karbantartják a belvízelvezető csatornákat, árkokat, járdákat javítanak, önkormányzati lakások állagmegóvását végzik. Mindez csak néhány feladat tevékenységeik közül, mellyel nap mint nap városunkért és az itt élők közérzetének javításáért dolgoznak. Városunk közössége nevében köszönettel tartozunk áldozatos munkájukért! Áldott és meghitt ünnepeket kívánok, családjaik körében! – írja a bejegyzésben Farkas Éva Erzsébet.

Városunkban közfoglalkoztatottjaink a városüzemeltetés keretein belül szépítik településünket, a kertészeti,…

Farkas Éva Erzsébet 发布于 2019年12月10日周二