Apátfalván már osztják a szociális tűzifát, Magyarcsanádon a jövő hét elején fogják a szociális barnakőszenet. A tüzelőt mindkét településen igényelni kellett, s a legrászorultabbak melegedhetnek majd a lángjuknál.

Már osztják a szociális tűzifát a legrászorultabbaknak Apátfalván. A tüzelőt a kérelmezők, nevük betűrendjében haladva osztják a helyi Tüzép-telepen. A önkormányzat rendelkezésére összesen a 2500 mázsa szociális tűzifa áll. A 337 igénylő közül 155 családos míg 161 egyedülálló, azaz összesen 316 apátfalvi rászoruló kapja meg a szociális célú tűzifa még a karácsony előtt. A családosok, igénylőként 10 mázsa, az egyedülállók pedig személyenként 6 mázsa kemény lombos, darabolt tűzifát kapnak.
A kérelmeket az önkormányzat szociális és nemzetiségi bizottság tagjai bírálták el, akik igyekeztek igazságosan dönteni az igényekről.

Magyarcsanádon a holnapi ülésén dönt a szociális bizottság a benyújtott kérelmek alapján arról, kik lesznek jogosultak szociális tűzifára. A tüzelőt, azaz a barnakőszenet pedig a jövő hét elején, hétfőn, kedden, szerdán osztják ki – tudtuk meg Farkas János polgármestertől.

A testület legutóbbi ülésén döntött arról, hogy a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert, összesen 531 mázsa barnakőszenet azok Magyarcsanád község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők kaphatják.

A rendelet kimondja: nem állapítható meg támogatás abban az esetben, ha az ingatlan szénnel nem fűthető vagy az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak.

A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek az alább felsorolt szociális rászorultságot megalapozó körülmények közül legalább egy fennáll: időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, lakhatási támogatásban – aki a támogatást gázfelhasználásra kapja, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, fogyatékkal élő felhasználó – fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossági állapot áll fenn, a háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát. Ez utóbbi havi 85 ezer 500 forintot jelent. Egy háztartás azonban legfeljebb 5 (azaz öt) mázsa tüzelőt kaphat. Arra azonban az önkormányzatnál az idén is pályázni kell. A négytagú szociális bizottság bírálja majd el a kérelmeket.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest