Hírek Térség Top

Péntekig igényelhető a szociális tüzelő Magyarcsanádon

Hétfő óta várják, s péntekig lehet beadni a magyarcsanádi önkormányzatnál a szociális tüzelővel kapcsolatos kérelmeket. Az önkormányzat összesen 531 mázsa barnakőszenet vásárolt a nyertes belügyminisztériumi pályázatból. A kép illusztráció, a zsákokban a barnaszén.

A kérelmeket péntekig várják, ügyfélfogadási időben a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal (azaz a községháza) szociális irodájában.

A kérelmet mindenki csak személyesen, személyi igazolványa felmutatásával adhatja be. Nem kaphat szociális tüzelőt az, akinek az ingatlanja szénnel nem fűthető, az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak, vagy az adott ingatlan esetében a lakhatási támogatást a gázfogyasztás díjához állapították meg. A tüzelőt egyébként csak az életvitelszerűen a községben élő és ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők kaphatják.

Egy háztartás – ráadásul – maximum 5 mázsa barnakőszénhez juthat.

A kérelmeket az önkormányzat négy tagú szociális bizottsága bírálja el. A helyi képviselő-testület célja, hogy a barnakőszenet minél előbb, de még a téli hideg idő beköszönte előtt megkaphassák a rászoruló kérelmezők.

A támogatás egyébként a legutóbbi testület ülésen elfogadott határozat szerint annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinél az alább felsorolt szociális rászorultságot megalapozó körülmények közül legalább egy fennáll: időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, lakhatási támogatásban, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, fogyatékkal élő felhasználóként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossági állapota áll fenn, a háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát. Ez utóbbi havi 85 ezer 500 forintot jelent.

2015-ben még szociális tűzifát osztottak a faluban, de miután az akkor elnyert 2300 mázsa tűzifából mintegy 200 mázsányi gyorsan elkorhadt, így tüzelésre alkalmatlanná vált, illetve vita volt azon, hogy az egyik rászorult vékonyabb, a másik vastagabb fát kapott, ezért úgy döntött az önkormányzat, hogy a inkább barnaszenet oszt. Ez 25 kilós zsákokba csomagolva érkezik, s könnyen szállítható.