Hírek Térség Top

Öt mázsa barnaszenet kaphatnak a magyarcsanádi rászorulók

Háztartásonként maximum ennyi szociális tüzelőt kapnak a rászorulók – döntött róla ma délutáni ülésén a magyarcsanádi képviselő-testület. A ravatalozó használati díja nem változik jövőre, s elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat.

Az ülés elején a testület egyhangúan elfogadta Farkas János polgármester, a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóját, melyben beszélt a Lázár Jánossal, a község fejlesztéséről. Illetve elmondta, hogy köszöntötték a 90. születésnapját ünneplő Pópa Viktóriát.

Felülvizsgálták a temetőről és temetkezésről szóló önkormányzati rendelet és úgy döntöttek, nem változtatnak az önkormányzati tulajdonban álló, felújítás alatt lévő ravatalozó használati díján, így az jövőre is temetésenként hatezer forint marad.

A testület döntött arról is, hogy a szociális tüzelőanyag pályázaton elnyert, összesen 531 mázsa barnakőszenet azok Magyarcsanád község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezők kaphatják.

Az önkormányzat feltett szándéka, hogy a tüzelőanyagot még a hideg beállta előtt kiossza. A rendelet kimondja: nem állapítható meg támogatás abban az esetben, ha az ingatlan szénnel nem fűthető vagy az ingatlanban életvitelszerűen nem laknak.

A támogatás annak a kérelmezőnek állapítható meg, akinek az alább felsorolt szociális rászorultságot megalapozó körülmények közül legalább egy fennáll: időskorúak járadékában, aktív korúak ellátásában, lakhatási támogatásban – aki a támogatást gázfelhasználásra kapja, ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, fogyatékkal élő felhasználó – fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül, tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossági állapot áll fenn, a háztartásban élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300 százalékát. Ez utóbbi havi 85 ezer 500 forintot jelent. Egy háztartás azonban legfeljebb 5 (azaz öt) mázsa tüzelőt kaphat. Arra azonban az önkormányzatnál az idén is pályázni kell. A négytagú szociális bizottság bírálja majd el a kérelmeket.

A testület változatlan formában helyben hagyta az eddigi Helyi Esélyegyenlőségi Programot.

Az egyebekben elhangzott: kéménytechnikust kérnek fel vizsgálatra, ugyanis a művelődési ház vegyes tüzelésű kazánja füstjét az egyik ház udvarára hordja az uralkodó szélirány.

A képviselők zárt ülésen bírálták el a családsegítő munkatárs álláshelyre kiírt pályázatot, illetve a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer „A” és „B” típusú pályázatára benyújtott pályázatokról.