Hírek Térség Top

A vasútállomások állapotára panaszkodtak a kiszombori közmeghallgatáson

Nagyon rossz benyomásokat szereznek a Kiszomborra érkezők, ha a 43-as út felől behajtanak a településre, s megpillantják a kisállomás épületét – hangzott el a panasz a mai kiszombori közmeghallgatáson. Arról is szó esett, hogy miért nem a járdán közlekednek a helybéliek és kiderült, hogy negyven rászoruló miért nem ment el a közmunkaprogramban termesztett zöldségekért.

470 rászoruló közül körülbelül 40-en nem mentek el azokért a terményekért, melyeket a kiszombori önkormányzat a közmunkaprogramban termesztetett, s ingyen adott a szociálisan rászorultaknak. Volt, aki azt mondta, ne zöldséget, hanem húst osszanak – derült ki a mai kiszombori közmeghallgatás előtt.

A közmeghallgatás témája a község környezetének állapota, a közterületek rendje, a település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatok volt. Az erről szóló tájékoztatást még a testületi ülésen egyhangúan elfogadták.

A hozzászólók közül Gyüge Sándorné azt kérte, hogy tegyék rendbe a kisállomást. Szegvári Ernőné elmondta, tavaly a MÁV képviselőivel kinn jártak a helyszínen, s vasutasok ugyan megígérték, hogy rendet tesznek, de semmi sem történt azóta sem. Az önkormányzat megtette ez ügyben amit tehetett.

Gulácsiné Somogyi Ilona azt mondta, hogy olvasta a község honlapján, hogy Kiszombor egy ékszer, de szerinte katasztrófa ami a kisállomáson van. Pedig azt látja először, aki belép a településre. A nagyállomás is rossz állapotban van, a raktár teteje beszakadt, a vécé ajtaját valaki feltépte, csúfság az egész – sorolta. Úgy gondolta, folyamatosan piszkálni kell a MÁV-ot, egészen addig, míg meg nem unják, s nem tesznek valamit.

Gulácsiné cikkük megjelenése után azt írta portálunknak, hogy felszólalásában a nagyállomásra és a bakterházra gondolt. És az alábbi képeket küldte:

navigate_before
navigate_next

Véleménye szerint szerint nagyon jók lettek az új buszmegállók, a kerékpártárolókat azonban benőtte a gaz. Ha nagy a hó, akkor pedig amiatt nem tudják majd a külső tárolókba betolni a bicikliket. Szerinte a haleszi buszmegállóhoz vagy fát kellene ültetni, mert nyáron nincs árnyék vagy be kellene festeni a buszmegálló átlátszó tetejét.

Elmondta azt is, hogy szerinte a járdák 90 százaléka nagyon rossz állapotban van, ezért sokan az úton mennek. Az egyik kiszombori azt mondta neki, ha aranyból lenne a járda, akkor sem közlekedne azon. Behajlik a bokor, rossz a járda, belóg a faág. Jó lenne azokat folyamatosan javítani. És javasolta, hogy gyalulják le az útpadkákat, mert nem folyik le miattuk a víz. Szegvári Ernőné azt mondta, hogy amikor ezt megtették, a helybéliek visszahordták azt amit legyalultak onnan.

Gulácsiné dicsérte a szép, virágos faluközpontot, de hiányolta a szomszédos településeken meglévő üdvözlőtáblát. És szerinte a posta épülete is rossz állapotban van. A polgármester szerint, aki igényes, maga is ültet ki virágot, aki nem, az meg akkor sem fogja, ha ingyen kap virágot.

Gulácsiné azt is javasolta, hogy hirdessenek versenyt a házak karácsonyi díszkivilágításra. A polgármester erre azt válaszolta, hogy idén már elkéstek vele, de jövőre meghirdetik.

***

A tájékoztatóban egyénként olvasható, hogy település környezetének rendben tartása, a közterületek gondozása javarészt a közfoglalkoztatottak munkájával történik.Az idén a közfoglalkoztatottak létszáma 35 fő. Kettő start-mintaprogramot indítottak, melynek összlétszáma 23 fő volt, valamint hosszú idő tartamú programban 12 fő foglalkoztatására van lehetőség egészen jövő február végéig. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály ehhez 35 millió 209 ezer 378 forint támogatást nyújtott. A támogatás összege a bérköltségekre, munka- és védőruházatra, kis- és nagy értékű tárgyi eszközökre, valamint beruházási, dologi és egyéb költségekre fordítható.

Az idei évben folytatódott a 2015. évben megkezdett mezőgazdasági program 8 fő bevonásával, melynek keretében gabonát és kiskerti növényeket vetettünk. 3 ezer 300 kiló búza termett, melyet értékesítettek. A konyhakerti növények közül kimagasló volt a bokorbab 193,7 kilónyi mennyisége. Termesztettek továbbá cukkinit (473,6 kiló), vöröshagymát (650 kiló), lila hagymát (55 kiló), főző tököt (812,5 kiló) és céklát (37,5 kiló).

Endrész Erzsébet kérdésére elhangzott: A kérelmező szociálisan rászorulók (azaz akik települési támogatásban részesülnek) kapták, de volt, aki be sem ment érte, azt mondta, osszanak húst, ne zöldséget. A 470 rászoruló közül körülbelül 40-e nem mentek el a terményekért.

A megtermelt növények egy részét a bölcsőde konyháján használják fel.

Folytatódtak a járda felújítási munkálatok is. A Nagyszentmiklósi utcában 180,4 m, a Szegedi u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület előtt 71 m térkő járda készült el. A település több pontján összesen kb. 150 m burkolt vízelvezető árkot javítottak, újítottak fel. A programokon túlmenően az előző évek gyakorlatához hasonlóan a kül- és belterületi zöldfelületeinket, valamint a köztemetőt és egyéb zöldterületeket (sportpálya, rekultivált hulladéklerakó, vasútállomás, kerékpárutak) is rendben tartották a fűnyírógépek, fűkaszák és fűnyírótraktor maximális kihasználhatóságának függvényében. Az épületek felújítási munkálatai során keletkezett hulladék elszállításáról is gondoskodtunk. A hosszú időtartamú közfoglalkoztatási programnak köszönhetően az idei évben a parkok, közterületek rendben tartása, takarítása, valamint a 2014-2015. évben kiültetett facsemeték gondozása folyamatos volt. Ezeken felül tavasszal a belvíz elleni védekezésben vettünk részt, a közfoglalkoztatottak bevonásával átereszeket, föld- és burkolt medrű belvízelvezető árkokat tisztítottunk, javítottunk. Jelentős munkát folytattunk a külterületi dűlőutak aranka elleni védekezésében is gyomirtó szer kijuttatásával. Kerítés építésben is jelentős részt vállaltunk a gyógyszertár és a fogászati rendelő udvarában, valamint a sportpálya régi kerítésének bontásában és tereprendezésében is. Az új bölcsőde, valamint az új piac építése
előtti munkálatokban is aktívan részt vettünk: lomtalanítottunk, bontottunk, az építési területről a fákat kivágtuk és elszállítottuk. A temető teljes területén a beteg és kiszáradt fákat kivágták és gallyazták. Az idén is lefestették a köztéri padokat, korlátokat és kerékpárállványokat, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok egy részének külső, illetve belső festési munkálatai is elkészültek.

Idén 21 alkalommal tartottak kóbor kutya befogást, ebből 11 alkalom volt sikeres: összesen 30 ebet szállíttattak el. A kutyák elszállításáért és továbbításáért az önkormányzatunk 450 ezer forintot fizettek a Konrád Lorenz Természet és Állatvédő Egyesületnek.

Az idén a dögtérről történő elszállításról is gondoskodott az önkormányzat, melynek 501 ezer 762 forintért, mely több mint a tavalyi összeg volt. Az idén összesen 156 esetben küldtek ki a lakosságnak felszólítást, melyből 11 eset arra vonatkozott, hogy a lakosok a közterületen téglát, gallyat, törmeléket, a közlekedés biztonságát akadályozó gumikat helyeztek el, és ezzel veszélyeztették a közlekedés biztonságát, 112 esetben arra szólították fel a helybélieket, hogy az ingatlanjuk előtti zöld sáv elhanyagolt, gyommal erősen fertőzött, valamint gyomos az udvar és a kert is elhanyagolt. 21 esetben az áteresz tisztán tartására hívták fel a figyelmet,
4 esetben közterületen lévő állatok miatt küldtek ki felszólítást. A fentiek miatt 8 esetben ismételt felszólítást kellett kiküldeni. 10 levelet azonban a címzettek nem vettek át.