Ez volt az egyik lényegi eleme az új helyi pénzbeli és szociális támogatásokról szóló rendelet módosításának, melyet a mai ülésén egyhangúlag fogadtak el a képviselő-testület tagjai.

Kolozsvári Rozália polgármester a két ülés közötti legfontosabb történésekről szóló beszámolójában elmondta. A testület egyhangúan elfogadta a beszámolót, ahogy a Tirják László igazgató által megküldött, a Körös-Maros Nemzeti Park tevékenységéről szólót is. Tirják László elmondta, a terület azért különleges számukra, mert a Maros rendkívül izgalmas. Természeti és kulturális értelemben is érdekes, pl. Bartók Béla születési helyéről vagy a nagyszentmiklósi aranykincs.

A hullámtér mesterséges telepítésű növényeit az őshonosra folyamatosan cserélik, s szürke marhákat telepítettek a közeli pusztára.

A testület meghallgatta és elfogadta az önkormányzata idei I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melyből kitűnt: Nagylak az összes eddig járó normatívát lehívta, kiegyensúlyozott a község gazdálkodása és más faluhoz mérten Nagylakon magas az iparűzési adó.

Elfogadta a Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolót is, mely lényege, hogy a hivatal működtetésére és fenntartására a két önkormányzat 2014-ben kötött megállapodást, melyet többször is módosítottak, legutóbb 2018. május 1-től, létszám és finanszírozási okok miatt. A megállapodás alapján Nagylak 26 százalékos arányban, Magyarcsanád pedig 74 százalékos arányban viseli azokat a kiadásokat, melyeket a költségvetési állami normatíva nem fedez. A közös hivatal a bevételét az államtól kapja, a Magyarcsanád Községi Önkormányzatnak utalt nettó finanszírozás formájában. E támogatás idén 33 millió 205 ezer forint. E bevételt folyamatosan folyósítják, havonkénti megbontásban.

Kolozsvári Rozália és Tirják László a nagylaki testületi ülésen

Egyéb, de állami bevételt jelentettek az idén az európai parlamenti és az önkormányzati választások miatti bevételek, melyeket a Nemzeti Választási Iroda folyósított.

Az idén további 5 millió 800 ezer forintot pályázatnak köszönhető kiegyenlítő bérrendezési alapként realizált a hivatal, illetve béremelésből adódó többletterhekre is kapott a székhelytelepülés forrásokat, mely a hivatalt illeti meg részben.

Összességében elmondható, hogy a kiadásoknál a hivatal teljesítette az I.-III. negyedéves kiadásait, és hátralékot egyik jogcímnél sem halmozott fel. A hivatal folyó kiadásait határidőben teljesíti. Az kiadások az időarányos teljesítési adatai szinte ugyanolyan mértéket mutatnak, mint az előző esztendőben.

A nagylaki képviselő-testület hatályon kívül helyezte a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról szóló 11/2018. (VI.26.) önkormányzatai rendelet és újat alkotott helyette. A rendelet újdonságai: A rendkívüli méltánylást érdemlő esetben jövedelemre való tekintet nélkül történjen a támogatás megítélése. Az újszülött támogatás összege 50 ezer forintról – 100 ezer forintra emelkedik. A letelepedési támogatás igénylésekor az ingatlan megszerzésére a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kerüljön sor. A 3 évig életvitelszerűen Nagylakon élő nyilatkozatra tekintettel csak a lakhatásban történő változás bejelentése szükséges. A jelenleg hatályos rendeletben a képességfejlesztés és tehetséggondozás támogatása táborokban való részvételhez kötődött. A bizottság bármilyen szervezésben történő fejlesztésben való részvétel támogatását javasolja. Pontosították a húsvéti ünnepkörhöz, valamint a karácsonyi támogatáshoz kapcsolódó szabályozásokat. A lakhatási támogatás, valamint a köztemetés megállapítása legyen polgármesteri hatáskör, a rendelet egyéb szakaszaiban foglaltak szerint a Szociális, Kulturális, Ügyrendi Bizottság döntsön.

Módosította az idei belső ellenőrzési tervet.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest