Hírek Térség Top

Visszakéri Nagymajláth nevét a nagyéri képviselő-testület

A község eredeti nevének visszaállításáról szóló határozatot fogadott el a nagyéri képviselő-testület a péntek esti közös önkormányzati ülésen. Más napirendeket is elfogadtak, így temetőrészt venne a csanádalberti önkormányzat, s négy társulási megállapodást is módosítottak.

A négy testület  péntek esti nagyéri közös ülése elején Moravszki Gábor pitvarosi képviselő azt javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő „minibölcsőde” szót – helyesen – külön, azaz „mini bölcsődé”-nek írják. Jelezte, hogy szerinte a fenntartó neve sem az, ami a dokumentumokban szerepel. Ígéretet kapott, hogy a helyesírási szabályoknak megfelelően módosítják mini bölcsőde szót, illetve utána néznek a fenntartó pontos nevének is. A testületek módosították a Csanádalberti Térségi Szociális és Gyermekjóléti Önkormányzati, a Pitvaros Térségi Óvodai és Bölcsődei Nevelési Intézményi, a Pitvaros Térségi Szélessávú Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető társulási megállapodásokat. A módosításokra, csak azért volt szükség, hogy Ambrózfalva előző polgármestere, azaz Csirik László helyett a jelenlegi faluvezető, azaz Dorotovics Gulyás Judit neve szerepeljen a megállapodásokban. A társulásokban szereplő önkormányzatok népességszáma: Pitvaros 1 ezer 387 fő, Ambrózfalva 493 fő, Csanádalberti 465 fő, Nagyér 549 fő. A testületek módosították az idei belső ellenőrzési tervet, illetve elfogadják a 2020-as belső ellenőrzési tervet is.

Az egyebek közt meghatározták a közmeghallgatások időpontját. E szerint Ambrózfalván december 13-én 16 órától, Pitvaroson november 28-án, 18 órától tartják azt. A pitvarosi előtt egy órával, azaz délután 5-től Kallai Árpád , a makói-vásárhelyi kórház igazgatója tart fórumot. Csanádalbertin december 3-án 16 órától rendeznek közmeghallgatást, míg Nagyéren november 21-én 17 órától a községháza nagytermében kezdődik a közmeghallgatás. Az ambrózfalvi testület döntött a lakáshirdetményekről, Dorotovicsné Gulyás Judit polgármester elmondta, szeretné elhelyezni a testület a közös hirdetőtáblán két szociális lakás pályázatát. A csanádalberti képviselők pedig társulásokba delegáltak. A Pitvaros Térségi Óvodai és Bölcsődei Nevelési Intézményi és a Pitvaros Térségi Szélessávú Informatikai Infrastruktúrát Üzemeltető Társulásban Zatykó Pál, a DAREH-nél és a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-ben az alpolgármester, a többibe pedig a polgármester képviseli a község érdekeit.

Lőrinc Tibor, Nagyér polgármestere vezette a négy testület közös ülését

A csanádalberti testület döntött arról is, hogy a Magyar Falu Program segítségévek a ravatalozó vizesblokkját építenék meg, ennek érdekében a vizesblokk leendő területére a temetőtulajdonos evangélikus egyháznak négyzetméterenként 50 forintos árajánlatot tesz. Elfogadták azt is, hogy a Magyar Falu Program keretében pályáznak a szolgálati lakás felújítására. Nagyér eredeti nevének visszaállításának megindításától, azaz a Nagymajláth név visszaállításának kezdeményezéséről hozott határozatot – öt igen szavazattal – a helyi képviselő-testület. Ez szükséges az eljárás megindításához. A község szeretné megvásárolni a nagyéri Rákóczi utca 1. szám alatti romos ingatlant, hogy lebontsa azt. Az épületért a felszámolónak 70 ezer forintot kínálnak. Erről is 5 igen szavazattal döntöttek a képviselők.

Az ülés végén Moravszki Gábor pitvarosi képviselő azt kérte, hogy a testületi ülés anyagát és a meghívóját ne másfél nappal az ülés előtte küldjék ki, hanem az szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 5 nappal, hogy minden testületi anyagot nyugodtan át tudjanak a képviselők olvasni. Radó Tibor Pitvaros polgármestere erre azzal reagált, hogy, meg volt győződve, hogy elektronikusan és papírokon is kiküldték a testületi anyagot, de számára is – aki a héten vidéken volt –, később derült ki, hogy ez nem történt meg. Elmondta, hogy a képviselők freemail-es email címeiről egy bizonyos fájlméret fölött visszadobja a rendszer az odaküldött levelet. Sarkadi Péter jegyző erre közölte mindenkinek időben elküldték a meghívokat és az anyagokat. Mire Csjernyik Zoltán polgármester azt mondta a jegyzőnek, hogy azt kéri, ilyen többé ne legyen, ő érzi kínosan magát miatta. (Egyes képviselők jelezték, hogy későn kapták meg az anyagot, mások azt mondták, hogy időben.)

Dócza László (Pitvaros) képviselő nehezményezte, hogy az péntek esti közös testületi ülés a Puskás Aréna megnyitója közvetítésével egy időben kezdődött. Azt is elmondta, hogy tudomása szerint november 20-ára kellene átadni a pitvarosi Egészségházat, de szerinte az nem lesz kész erre az időpontra. Azt kérdezte, hogy láthatná-e a szerződést, hogy tudja, van-e benne kötbér? Radó Tibor Pitvaros polgármestere erre elmondta, ő is a megyei Vöröskereszt ünnepségét hagyta ott, kitüntetettként, hogy ide érjen a közös ülésre, s a 22 képviselő közül mindig lesz, akinek valamiért nem lesz jó az adott időpont. Az Egészségház iratai pedig a községházán megtekinthetők.