A testület mai ünnepi alakuló ülésén, titkos szavazáson, zárt ülésen 4 igen 3 nem szavazattal döntött arról, hogy ismét Szirbik Imre a község társadalmi állású alpolgármestere. A szervezeti és működési szabályzattal kapcsolatban kisebb polémia alakult ki, majd végül a határozati javaslatban szereplőt szavazták meg.

Az alakuló ülés elején Bíró Sámuelné, a helyi választási bizottság elnöke ismertette a helyhatósági választás végeredményét, majd letették az esküt a települési képviselők, illetve Szegvári Ernőné polgármester.

Szegvári Ernőné, aki ötödjére nyerte el a kiszomboriak bizalmát, polgármesteri programjában – többek közt – elmondta: a kiszomboriakért és a falu fejlődéséért szeretne elsősorban tenni. A legelső feladatnak nevezte a folyamatban lévő pályázatok befejezését, ez a bölcsőde épülete befejezését, a berendezések be-, az engedélyek megszerzését jelenti, de ide tartozik az orvosi eszközök beszerzése, a Vályogos-tó környéki pihenőpark, valamint a játszótér fejlesztése. De további fejlesztéseket is megvalósítanának: ami a közvilágítás korszerűsítését, az utak, járdák fejlesztését, a Rónay-kastély felújítását és hasznosítását az egészségügyi szűrések számának növelését, a szociális ellátások növelését jelenti. Mindezt, a község anyagi egyensúlyának megőrzése és a működési hitelek törlesztése mellett kívánja megvalósítani. Mindehhez – hangsúlyozta – összefogásra van szükség.

A testület döntése szerint a szociális, egészségügyi és kisebbségi ügyeket ellátó bizottság elnöke: Martonosi Szabolcs, tagjai: Bajnóczi János, Szekeres Krisztián, külső tagjai: Bakos Tamásné, Pópityné Hegyes Szilvia. A pénzügyi, ügyrendi, vagyonnyilatkozat-nyilvántartó bizottság elnöke: Szekeres Krisztián, tagjai: Bajnóczi János, Martonosi Szabolcs, külső tagjai: Balogh Jánosné, Kókai Józsefné. Az ifjúsági, kulturális, sport és szabadidő bizottság elnöke: Endrész Erzsébet, tagjai: Bajnóczi János, Balázs Tibor. Külső tagjai: Prónai Éva, Simon Szilveszter.

A testület titkos szavazással, a polgármester javaslatára Szirbik Imrét 4 igen és 3 nem szavazattal választotta a község társadalmi állású alpolgármesterévé, aki azonnal le is tette az esküt.

A szervezeti és működési szabályzat módosításakor Bajnóczi János képviselő azt mondta, hogy módosítsanak rajta. Szegvári Ernőné felhívta a figyelmét, hogy többször tárgyaltak a testület tagjaival ez ügyben. Endrész Erzsébet képviselő azt javasolta, hogy fogadják ugyan el a szervezeti és működési szabályzatot, de majd módosítsák azt, s tartsanak egy „munkaülést”. Dr. Kárpáti Tibor jegyző azt mondta, hogy nem sok módosítás történt, a kormányhivatal szerint rendben van az szmsz, a kötelező elemek és a helyi szokások is benne vannak. Balázs Tibor képviselő megkérdezte, meg lehet oldani a problémát. Kiderült, hogy az szmsz-t bármikor lehet módosítani. Endrész Erzsébet a módosításban a körzetek kialakítását kérte, de kiderült, hogy ezt nem lehet. A jegyző közölte, a kormányhivatal rendez majd oktatást a képviselőknek. Az szmsz-t végül 4 igen és 3 nem szavazattal fogadták el.

A testület döntött arról, hogy a képviselői alapdíj havi 49 ezer 500 forint.

Döntöttek arról is, hogy a képviselői alapdíjon felül a szociális, egészségügyi és kisebbségi ügyeket ellátó bizottság elnöke 23 ezer 700, míg minden tagja 15 ezer 800 forintot kap, míg a nem képvelő tagok járandósága havi 15 ezer 800 forint. A pénzügyi, ügyrendi, vagyonnyilatkozat-nyilvántartó bizottság elnöke 11 ezer 800, míg tagjai 7 ezer 900 forintot kapnak, míg a nem képviselő tagokat 7 ezer 900 forint illeti meg. Az ifjúsági, kulturális, sport és szabadidő bizottság elnöke havi 11 ezer 800, míg tagjai 7 ezer 900 forintot kapnak a bizottsági munkájukért. A nem képviselő tagok is ugyanekkora összeget kapnak. Balázs Tibor képviselő lemondott a tiszteletdíjáról.

A képviselők jóváhagyták, hogy Szegvári Ernőné polgármesteri havi illetménye az önkormányzati törvényben meghatározott 548 ezer 444 forint, míg költségtérítése ennek 15 százaléka, azaz 82 ezer 265 forint. Szirbik Imre alpolgármester havi tiszteletdíja, 95 ezer 978 forint forint, és havi 14 ezer 397 forint költségtérítés illeti meg. Ez megegyezik az előző ciklusban kapott összegekkel.

Az új testület tagjai. Szegvári Ernőné polgármester 932 szavazattal (független), Bajnóczi János 577 szavazattal (független), Balázs Tibor 638 szavazattal (független), Endrész Erzsébet 740 szavazattal (független), Martonosi Szabolcs 576 szavazattal (független), Szekeres Krisztián 582 szavazattal (független), Szirbik Imre 547 szavazattal (Fidesz-KDNP).

Az október 13-i helyhatósági választáson a 3 ezer 190 szavazásra jogosult kiszombori közül 1 ezer 292-en adtak le szavazatot, ezek közül összesen 126 volt érvénytelen.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest